Nieuws

Nieuwe ronde voor ‘stiefkindje van Oost’ Eerste Van Swindenstraat

Na ruim een jaar en zo’n zes maanden eerder dan gepland, zijn de werkzaamheden op de Eerste van Swindenstraat voltooid. Een van de doelstellingen was de straat, tot voor kort berucht door onoverzichtelijke verkeerssituaties, veiliger te maken. De vroeger haaks op de rijbaan aangelegde parkeervakken, liggen nu parallel aan de weg. De straat werd eenrichtingsverkeer, kreeg een breder trottoir en meer ruimte voor fietsers. 

Jarenlang was controverse over de herinrichting van de straat. Grootste punt van kritiek was dat de deelraad geen oog had voor wat speelde in de buurt en op inspraakavonden alleen mensen uitnodigde die achter het beleid stonden, terwijl op straat en bij winkeliers heel andere geluiden klonken. Volgens sommige ondernemers liet het stadsdeel de zaken twee decennia op zijn beloop. Gekscherend werd de straat het stiefkindje van Oost genoemd.

Ook waren er klachten over het gebrek aan logica bij de gemeente en de grote invloed van bewoners op het beleid, dat botst met de belangen van winkeliers. Laatste groep is vaak al lang gevestigd in de straat, het verloop van de bewoners is groot. Ondernemers zitten zo met de gevolgen van een beleid dat is gekozen door mensen die niet meer in de straat wonen. 
Een meerderheid van de winkeliers in de Eerste van Swindenstraat was tegen eenrichtingsverkeer, de bewoners – met de gemeente aan hun zij – trokken aan het langste eind. Met name het file rijdend verkeer op zaterdag veroorzaakte overlast. Ondernemers stelden dat het niet reëel is dorpse stilte in een winkelstraat te verwachten en pleitten voor eenrichtingsverkeer in omliggende straten. 

Het tijdstip van de herinrichting viel slecht bij de winkeliers. De coronacrisis was amper voorbij, waardoor er geen tijd was om financieel op adem te komen. Een opengebroken straat vermindert altijd de omzet. Daarnaast voerde het stadsdeel een beleid dat vastgoedeigenaren aanspoorde hun panden op te knappen, waardoor vertraging ontstond. Bijkomend gevolg was dat bedrijven de prijs voor een toplocatie gingen betalen, terwijl de jaren dat de Eerste van Swindenstraat en Dappermarkt als winkelcentrum floreerden al lang voorbij zijn.

Ondanks verzet daartegen werden 73 oude bomen gekapt, twintig daarvan fungeren nu als insectenhotels in de straat. De bomen zouden in matige conditie zijn en een beperkte levensduur hebben. Twee grote bomen aan het begin van de straat bleef de zaag bespaard. Het duurt nog jaren voordat de 56 nieuw geplante iepen de grootte van hun voorgangers hebben. Om dit te compenseren zijn plantenbakken geplaatst. Door een verbeterd drainagesysteem en meer groeiruimte is het nieuwe groen toekomstbestendig.

Nu de Eerste van Swindestrraat van gedaante is gewisseld en de onenigheid daarvoor voorbij lijkt, vieren de gemeente én de ondernemers de herinrichting zaterdag 6 april van 11.00 tot 17.00 met muziek, een markt en feestelijke attracties. 

Zie ook: 
debrugkrant.nl/linnaeusstraat-en-middenweg-gaan-op-de-schop
debrugkrant.nl/onrust-en-bezorgdheid-bij-ondernemers-op-de-dappermarkt/