Natuur

Natuurparadijs in het Markermeer

Op initiatief van Natuurmonumenten worden in het Markermeer vijf natuureilanden aangelegd. Het is een uniek project met heldere doelen: betere waterkwaliteit, nieuw bodemleven, een rijkere visstand en meer vogels. En dat is nodig, want door de aanleg van dammen en dijken is het water zo troebel geworden dat er in het gebied nauwelijks nog bodemleven is.
Vissen, schelpdieren en (trek)vogels profiteren straks van de nieuwe natuur. Ook mensen kunnen hier straks genieten, want op het grootste eiland komen wandelpaden, een haven en een uitkijktoren. Met zand, klei en slib uit het Markermeer worden op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers aangelegd. In 2016 is gestart met de eerste fase: de aanleg van vijf eilanden. Het is de bedoeling de Marker Wadden uit te bouwen tot een archipel van zo’n 10.000 hectare. Het is een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa. De aanleg is naar verwachting in 2020 afgerond.