Nieuws

Moskeeëncentrum De Verbinding: Meerderheid raad voorstander marktconforme prijs

Het moskeeën/activiteitencentrum De Verbinding in de Transvaalbuurt houdt de gemoederen nog steeds bezig. De deelraad heeft het stadsdeelbestuur onlangs opdracht gegeven om verschillende toekomstscenario’s te onderzoeken voor het veelbesproken gebouw. Die moeten een einde maken aan de ongewenste verstrengeling van kerk en staat.

Begin 2012 kwam aan het licht dat het stadsdeel sinds november 2009 indirect een Turkse en een Marokkaanse moskee subsidieert. Beide moskeeën namen in die maand hun intrek in De Verbinding, samen met twee stichtingen, TISCC en SSCCM, die op de bovenliggende verdiepingen buurtactiviteiten verzorgen. In plaats van een marktconforme huur (189 euro per m2 op jaarbasis) betaalden de moskeeën 75 euro; nog minder dan de 106 euro, die het stadsdeel aan maatschappelijke organisaties vraagt. Daarnaast verstrekte het stadsdeel jaarlijks nog 40.000 euro subsidie aan TISCC en SSCCM voor buurtactiviteiten. De besturen hiervan bleken echter uit dezelfde personen te bestaan als de moskeebesturen, en de buurtactiviteiten omhelsden verder onder meer koranlessen.

Afspraken
VVD, Méérbelangen en SP eisten onmiddellijke stopzetting van de huur, maar de coalitiepartijen blokkeerden dat. Zij vinden dat het stadsdeel zich moet houden aan de gemaakte afspraken. Zodoende loopt de huur nog door tot april 2014; daarna zullen de huurcontracten niet meer – onder dezelfde voorwaarden – worden verlengd.

Een van de mogelijke scenario’s die het stadsdeel nu laat uitzoeken (naast onder andere de hogere maatschappelijke huur, verhuizing van de gebruikers naar een andere locatie en splitsing van het pand voor verkoop of commerciële verhuur), is verkoop van het hele pand aan de twee moskeeën. Dit is wat de bezoekers van De Verbinding het liefste willen. Ze zijn hierover in gesprek met het stadsdeel en hebben zelfs al een bod uitgebracht: 1,8 miljoen euro, conform het taxatierapport.

Verkeerde taxatiewaarde
Problemen komen ook in Oost nooit alleen. De raad wist nog niets van de taxatie en de verkoopplannen. Daarnaast heeft de taxateur aangegeven dat hij zich had vergist; de werkelijke waarde van het pand ligt ruim 200.000 euro hoger. Portefeuillehouder Lieke Thesing pleitte ervoor om in geval van verkoop door deze fout van het stadsdeel het lagere bedrag aan te houden, maar een raadsmeerderheid is het daarmee niet eens.

De VVD sprak zich daarnaast fel uit tegen een maatschappelijke huur voor beide moskeeën, omdat die in de ogen van de liberalen geen algemeen maatschappelijk doel dienen. Ook drong de fractie erop aan dat het stadsdeel, voordat het eventueel tot verkoop overgaat, eerst goed onderzoekt of de beoogde financiering door Dyaned (het presidium van godsdienstzaken, dat onder het Turkse ministerie van Algemene Zaken valt) wenselijk is.

Door Patricia Kersbergen

Lees ook:
Méérbelangen eist directe stopzetting subsidie moskee (26-01-2012)