Oost in Bedrijf

KinderVilla-kinderen doen het beter op school

Basisscholen zijn positief over kinderen die van KinderVilla komen. De kleuters voelen zich veiliger in de groep, zijn leergierig, sociaal, zelfredzaam en behulpzaam. Ze lopen bovendien voor in hun woordenschat en rekenvaardigheden. Ze zitten letterlijk en figuurlijk ‘beter in hun vel’. Wat doet KinderVilla anders dan andere kinderdagverblijven?

Het grote verschil zit hem in de werkwijze van KinderVilla. Die is in eerste drie levensjaren van een kind gericht op ‘spelend leren’. Kinderen tot 3 jaar zijn voornamelijk met zichzelf bezig. Spelend leren ze hoe ze hun eigen talenten kunnen inzetten. Van 3 tot 6 jaar ligt de focus op ‘onderzoekend leren’, samen met andere kinderen. Medeopvoeders geven kinderen tijd en ruimte om zelf uit te zoeken hoe iets in de praktijk werkt.
Deze benadering is anders dan bij de standaard vroegschoolse educatieprogramma’s die vaak in de kinderopvang en peuterspeelzalen worden uitgevoerd. Hierbij krijgen kinderen vaste lesstof aangeboden die vervolgens wordt getoetst. Het kind moet dan aan eisen voldoen waar het misschien nog helemaal niet aan toe is. Spelend en onderzoekend leren sluit beter aan bij de leeftijd en individuele ontwikkeling van een kind.

Kinderopvang is hiermee niet alleen maar een oplossing voor ouders om te kunnen werken. Het is een plek waar kinderen een cruciale ontwikkeling doormaken. Dit werkt de rest van hun leven in positieve zin door. Te beginnen op de basisschool.

Voor kinderen die van KinderVilla komen maakt het niet uit of ze naar een brede school of kleinschaliger school gaan. Ze zijn volledig voorbereid op de structuur van hun toekomstige school. Het is voor ouders belangrijk om juist in de fase vóór school te kiezen voor kwalitatief goede kinderopvang. Leraren zien het terug in de kleuterklas. Een mooier compliment kunnen we bij KinderVilla niet krijgen.

In 2011 heeft KinderVilla Steigereiland een aparte locatie voor naschoolse opvang geopend aan de Brigantijnkade 1. Dit is om de hoek bij dagopvanglocatie aan de Boeierstraat 1. Op Haveneiland is ook een dagopvanglocatie van KinderVilla gevestigd, aan de Peter Martensstraat/Hollandiagracht. Voor meer informatie over onze opvangmogelijkheden www.kindervilla.com.

Lees ook:
Ieder kind heeft recht op kinderopvang (16-06-2014)
Techniek essentieel bij opvoeding jonge kinderen (10-06-2014)
KinderVilla’s peutergroep voor driejarigen goed voor ontwikkeling (04-06-2014)