Nieuws

Bewoner naar de rechter om project Verdubbeling Oosterpark

Stadsdeel Oost wil het Oosterpark vergroten, en ruimte bieden aan grote evenementen. Dan moeten onder meer een kwart van alle bomen gekapt. Veel omwonenden zijn fel tegen. Buurtbewoner Ernst Sonneveldt stapt naar de rechter. “Een verdubbeling van het Oosterpark levert niet meer groen, maar meer grijs op.”

Om stadsdeel Oost in de kijker te spelen, is zes jaar geleden door het toenmalige dagelijks bestuur het project ‘Verdubbeling Oosterpark’ bedacht. Het park moet op die manier een hippe plek worden, met evenementen en horeca. Een plek ook waar sporters aan hun trekken komen en kinderen kunnen spelen.

Sonneveldt vindt dat de buurtbewoners vanaf het begin door Stadsdeel Oost in de maling zijn genomen. En met hem, zo zegt hij, zijn vele buurtbewoners boos. Er zou er een heuse volksopstand broeien tegen de ‘Verdubbeling Oosterpark’ en de geplande evenementen.

“Want bij het woord verdubbeling denkt iedereen in eerste instantie aan meer groen, begint Sonneveldt zijn relaas, “maar dat is dus niet aan de orde. Het park wordt minder groen, en meer grijs. De gemeente wil vijfentwintig procent van de gezonde bomen die nu in het park staan kappen voor grote festivals, zoals het aankomende Loveland op Koningsdag 2014, waar 15.000 bezoekers worden verwacht. Zijn ze helemaal gek geworden op het stadsdeelkantoor?”

Volgens Sonneveldt blijkt uit onderzoek dat het Oosterpark totaal niet geschikt is voor evenementen met zoveel bezoekers en brengt het zelfs ernstige schade toe aan de flora, fauna en bodem van het park. “Maar men wil alle Amsterdammers wel op laten draaien voor de vele miljoenen die het project Verdubbeling Oosterpark moet gaan kosten. Terwijl niemand in de buurt erop zit te wachten.”

Met zo’n 5000 petitiehandtekeningen en 153 ontvankelijk verklaarde bezwaarschriften van buurtbewoners op zak begon Sonneveldt op persoonlijke titel een W.O.B. (wet openbaarheid bestuur) procedure tegen de gemeente om de plannen te stoppen. Gedurende de hoorzitting voelde Sonneveldt zich echter niet serieus genomen. “Iedereen in de zaal was verbijsterd toen het stadsdeel zwaaide met een blaadje met summiere begrotingsgegevens, waarvan alleen ik de cijfers mocht inzien. Maar er moest wel even gewacht worden omdat éérst een en ander aan gegevens moest worden weggelakt. Begeleid door veel verontwaardiging uit de zaal riep ik toen tegen de voorzitter van de bezwarencommissie dat de hoorzitting wat mij betreft beëindigd mocht worden.”

Sonneveldt stelt dat de bezwarencommissie niet heeft gereageerd op de door hem naar voren gebrachte feiten en gestelde vragen over de begrotingen van dit project. “Alles draait bij de gemeente om geld, en grote evenementen leveren ontzettend veel geld op. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat de natuur en het woongenot van álle buurtbewoners daaronder lijdt?”

Sonneveldt wil hoe dan ook bewerkstelligen dat zowel ‘Verdubbeling Oosterpark’ als de grote festivals niet doorgaan. “De gemeente presenteert het project en de evenementen heel rooskleurig. Ze belichten het positief voor ouders met kinderen, natuurliefhebbers en kunstenaars, maar ze verzwijgen het échte verhaal. Zo bagatelliseren ze de massale bomenkap en zwijgen ze over de bodemverontreiniging.”

Op dinsdag 15 april had Sonneveldt nog een laatste gesprek met de nieuwe stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel. “Dat was geen bevredigend gesprek.”

Sonneveldt heeft daarop besloten om naar de voorzieningenrechter te stappen om de plannen van het stadsdeel voor het Oosterpark tegen te houden. Volgens verschillende juridische adviseurs heeft hij naar eigen zeggen grote kans van slagen. “We zullen het eerdaags merken,” aldus Sonneveldt.

In een reactie zegt stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel: “Over de gang van zaken omtrent ‘Verdubbeling Oosterpark’ ben ik reeds in gesprek met Vereniging Vrienden van het Oosterpark, waar de heer Sonneveldt overigens ook lid van is. Hij zegt 5000 handtekeningen te hebben verzameld aan de hand van de campagne. Die mag hij uiteraard komen laten zien. Als het er werkelijk zoveel zijn, dan ga ik kijken of deze ook valide zijn vergaard want dat is een ontzettend groot aantal. Als dat zo is, dan gaan we kijken wat voor stappen we gaan ondernemen. Verdere onderhandelingen voer ik met de Vrienden van het Oosterpark, die ook de mening van de heer Sonneveldt vertegenwoordigen.”

Als de plannen doorgaan, start op 8 september 2014 de uitvoering van fase 1 en 2 van het project ‘Verdubbeling Oosterpark’.

Door Cilla Zwarts-Voogd

Lees ook:
Het Westerpark nu populairder dan het Oosterpark, Flevopark en Frankendael in bezoekersaantal gestegen (20-11-2013)

Oosterpark niet langer parkietenpark (24-12-2012)

1 Reactie

  1. Mmmm…… in dit interview staan een aantal zaken iets anders geformuleerd dan dat ik feitelijk heb gezegd (en geschreven) maar dat mag de pret niet drukken.
    Het gesprek wat ik net voerde (nog 3 personen vergezelden mij) met het DB van Oost (de DB-voorzitter Ivar Manuel was dringend door de wethouders van Poelgeest en van Es verzocht een gesprek met mij aan te gaan) was werkelijk verbijsterend. Uit juridische overwegingen en zelfs uit een stukje beleefdheid(..) zal ik hier inhoudelijk niet op ingaan, behalve met de vermelding dat álle vooraf gestuurde documentatie ter voorbereiding van dit gesprek door het DB (Manuel) niet was gelezen, helemaal niet was voorbereid.
    Om kort te gaan, Ivar Manuel was helder in zijn standpunt over Verdubbeling Oosterpark en zijn wens (visie?) om grootschalige evenementen en horeca in het Oosterpark toe te staan. Mijn poging (en die van mijn drie metgezellen) om hem te overtuigen dat NIEMAND in ruime omtrek van het Oosterpark dit alles wil, kwam volstrekt niet aan. Tsja….., dan blijft er maar een ding over; vanaf morgenochtend de gang naar de bestuursrechter maar ook procederen waar ik op advies nog even niet over mag publiceren.

    Tot slot: Los van de gerechtelijke procedures tegen de grootschalige evenementen (o.a. Loveland en Appelsap) en het opschorten van de Verdubbeling Oosterpark (o.a. tegen de bizarre plannen om ca. 360 bomen te kappen, maar voor het z.s.m. opstarten van grondwerkzaamheden inclusief drainage) ben ik van plan een grootschalige protestmanifestatie te organiseren zodat iedereen Ivar Manuel en de overige DB leden er misschien alsnog van kunnen overtuigen dat dit geldverslindend en parkvernietigend beleid gestopt dient te worden, dat NIEMAND dit wil! Wordt vervolgd!

Comments are closed.