Nieuws

Dat windmolentje komt er toch!

Een terrein voor stadslandbouw en groene energie, dat wordt kavel 1 op Haveneiland. Schoolkinderen en andere IJburgers gaan er onder meer een insectenhotel plaatsen, groenten verbouwen, een vlinder- en pluktuin inrichten. Het is een educatief project en een verbinding voor de buurt. Tijdens de kick-off op 5 maart verrijst ook dat beruchte windmolentje.

Een lange adem moest hij hebben, initiatiefnemer, bewoner van IJburg en ideëel projectbureau HOTPOT-oprichter Joris Vermeulen. Eerst werd zijn windmolentje door de provincie verboden, daarna moesten hij en zijn partners het projectplan herschrijven omdat het beoogde terrein, kavel 20, niet meer beschikbaar was. Maar wie A zegt moet ook B zeggen, vindt en dus hield hij vol.

Braakliggende kavels
Het begon allemaal een hele tijd geleden met een oproep van stadsdeel Oost aan bewoners om iets te verzinnen voor al dat braakliggende land op IJburg. Vermeulen keek vanuit zijn raam al jaren op zo’n kale lap grond, en dus ging hij nadenken. “Ik had veel positiefs gehoord over stadslandbouw. Dat leek me wel wat.”

Gaandeweg kwam hij in contact met De Gezonde Stad (duurzame initiatieven) en BuitenRuimte voor Contact (speel- en ontmoetingsplaatsen). “Dat klikte goed.” Hun projectplan presenteerden ze dan ook vol vertrouwen in de zomer van 2012 aan stadsdeel Oost, inclusief een voorlopige schets. “Je zag ze kijken. Verrek, er staat een windmolentje op. Toen ging er iets mis.”

Vlak ervoor, in juli, was er een voorbereidend besluit  van de provincie Noord-Holland gekomen, ‘Wind op Land’. Daarin stond dat windturbines niet meer werden toegestaan. Zelfs geen provisorisch educatief windmolentje. ‘Regels zijn regels’ werd er gezegd.

Publicitair relletje
Vermeulen liet het er niet bij zitten. Na een publicitair relletje – aandacht in vele kranten, zelfs op tv en een ware twitterbom – en inspraak van hem en zijn dochter in het Haarlemse Provinciehuis, kwam hij in gesprek met ambtenaren van de provincie. “Je merkte dat er toch ruimte zat in het ‘voorbereidende’ besluit. Ze kwamen hier op de koffie en samen hebben we de kavel bekeken.” In januari van dit jaar is in het definitieve besluit van de provincie een clausule opgenomen waardoor windmolens tot 7 meter hoog alsnog geplaatst kunnen worden.

Goed. Het windmolentje was gered. Na wat heen en weer gepraat over welke kavel het moest worden, werd onlangs eindelijk met projectbureau IJburg de gebruiksovereenkomst getekend voor Kavel 1, gelegen achter de Solids langs de Cas Oorthuyskade, naast het Joris Ivensplein. Voorlopig voor een jaar, misschien voor langer.”

Ontmoetingsplek
Vermeulen: “Kinderen maken kennis met groene energie. Er komt onder meer olifantsgras (biomassa), wat zonnecellen en een bloementuin.” Het is zomaar een greep uit de ideeën voor het terreintje. “Het project is zo laagdrempelig mogelijk. “Kinderen leren hoe leuk en waardevol de natuur is en vertellen hun ouders erover. En IJburg wordt er nog weer prettiger van.”

Groene Inspiratiedag: Kavel 1, dinsdag 5 maart, 15.00–19.00 uur. Er zijn activiteiten voor groot en klein, hapjes, drankjes en live muziek. Buurtbewoners kunnen kennismaken met de plannen, ideeën aandragen, hulp aanbieden. Zie ook: www.facebook.com/Kavel1opIJburg.

Het windmolentje
Voor het ontwerp van het windmolentje zocht Vermeulen contact met kunstenaar-avonturier Joost Conijn, van wie hij net een boek had gelezen. Dat was dé man, vond hij, om het windmolentje vorm te geven. Conijn schetste – pro deo – een speels geval , in feite gewoon het voorwiel van een fiets, inclusief dynamo en lamp. Met schoepen die de wind vangen. De groepen 7 van basisschool Neptunus, ook partner van het project, maakten het molentje eigenhandig in hun ‘laboratorium’ op de bovenste verdieping van de school. Ze maakten hiervoor onder meer gebruik van een fiets die beschikbaar werd gesteld door de winkel Bikes & Boards, tegenover de school. Woensdag 5 maart, om 16.00 uur, plaatst portefeuillehouder Nevin Özütok het nu al fameuze bouwwerk.

Lees ook:
Helaas, even geen windmolentje voor de kinderen van IJburg (14-09-2012)
Groene Inspiratiedag kavel 1