Nieuws

Buurtbijeenkomst Haveneiland-Oost moet saamhorigheid bevorderen

Op donderdagavond 14 maart aanstaande organiseert het stadsdeel in samenwerking met bewoners en maatschappelijke organisaties een Buurtbijeenkomst voor alle bewoners van Haveneiland Oost. De avond wordt gehouden in het sportcafé op de 4e verdieping van het IJburg College en begint om 19.15 uur. Dat zo’n bijeenkomst vruchten kan afwerpen is verleden jaar gebleken, toen het stadsdeel voor het eerst een succesvolle buurtbijeenkomst organiseerde op Steigereiland Noord. De kennismaking met de bewoners van de buurt en het leggen van verbindingen tussen de bewoners onderling en met de bij de buurt betrokken organisaties heeft een breed gedragen programma van de buurt opgeleverd, dat de leefbaarheid ten goede is gekomen.

Op 14 maart is Haveneiland Oost aan de beurt. Alle bewoners die hart hebben voor hun buurt zijn uitgenodigd, samen met de woningcorporaties en VvE’s, de zorgpartners, Dynamo, de basisscholen en het IJburg College.
Het doel van de buurtbijeenkomst is om de saamhorigheid in de buurt te bevorderen, en samen na te denken hoe de buurt nog leuker kan worden. Willen we een levendige buurt of kiezen we voor rust en groen? Het Theo van Goghpark van ons allemaal? De haven als ontmoetingsplek? Welke initiatieven leven er?
Het stadsdeel verspreidt op dit moment flyers om de bewoners van Haveneiland-Oost (in de wandeling alvast afgekort tot HEO….) aan te moedigen om mee te komen praten. Wie mee wil doen wordt verzocht zich wel even per e-mail aan te melden via buurtplatformheo@oost.amsterdam.nl. Wie eerst meer informatie wil kan zich wenden tot Rachida Hakiki, gebiedsadviseur voor IJburg, telefoon 0610 583443 of e-mail r.hakiki@oost.amsterdam.nl.

Lees ook:
Buurtschouw Steigereiland Noord (05-06-2012)