Nieuws

Buurtschouw Steigereiland Noord

Op dinsdag 12 juni vindt er op Steigereiland Noord een buurtschouw plaats. Buurtbewoners en mensen van stadsdeel Oost lopen dan gezamenlijk door de buurt om ‘kansen en knelpunten ter plaatse te benoemen en te bespreken’. De buurtschouw is een vervolg op het buurtplatform dat op 8 maart jl. plaatsvond en waar een aantal aandachtspunten uitrolden, zoals speelruimte, gebruik van de openbare ruimte en verkeer, afval en groenvoorziening. De schouw vindt plaats op dinsdag 12 juni van 19.00-21.00 uur; het verzamelpunt is Woongroep Shravan, Galjootstraat 71. Wie mee wil doen, kan zich melden via r.hakiki@oost.amsterdam.nl / 020-25 34415.