Nieuws

Airbnb: van 60 naar 30 dagen per jaar

Het aantal Amsterdammers dat zijn woning een deel van het jaar aan toeristen verhuurt, is heel snel gestegen. Werden er in 2013 zo’n 4.500 woningen aangeboden, in 2017 liep dit aantal al op tot 22.000. Omdat bewoners van verschillende Amsterdamse buurten en wijken overlast ervaren van de vakantieverhuur, heeft de gemeente besloten in te grijpen.
Met ingang van 1 januari 2019 mag een woning maximaal dertig dagen per jaar worden verhuurd aan toeristen. Deze termijn wordt opgenomen in de Huisvestingsverordening. De gemeente zal op verschillende manieren controleren of verhuurders zich aan de regels houden.

Lees ook:
Amsterdam-Oost verhuurt zich rijk, maar hoe houden we het gezellig? 18-07-2017