CBK Amsterdam
Kunst

Ontroerwoud

Al meer dan tien jaar werkt multimediakunstenaar Wim Vonk aan zijn Ontroerwoud: een ruimtelijke installatie van enorme proporties, amalgaam van kunst en kitsch, van waardevolle en waardeloze voorwerpen. Het is een constellatie van curiosa, een perpetuum mobile en een megamuziekmachine in één. Ontroerwoud straalt een enorme levensvreugde uit en een gevoel dat ‘alles kan’. Alle onderdelen hangen of staan ogenschijnlijk willekeurig naast of op elkaar gestapeld, maar bij nadere beschouwing blijkt alles fijnzinnig gecomponeerd. De toeschouwer wordt overweldigd door de hoeveelheid aan details, licht en geluid, en weet niet meer waar hij of zij kijken moet. Ontroerwoud is nooit ‘af’ en verandert continu van compositie. Ook in het CBK krijgt het werk een nieuwe vorm. Bovendien blijft Wim Vonk tijdens de hele expositieperiode elementen toevoegen en wijzigingen aanbrengen. Bevriende kunstenaars participeren door voor korte of langere tijd enkele werken te plaatsen en die onderdeel te laten zijn van de installatie en/of er commentaar op te leveren. Enkele keren per week treden theatermakers, performers, muzikanten of geluidsmakers op in en om de installatie en brengen die met hun eigen kunst nóg meer tot leven. Ontroerwoud is dan ook geen statische tentoonstelling maar een levendig Gesamtkunstwerk, een festival, een happening.

Met bijdragen van : Marja van Putten | Jan Theun van Rees | iNana & Carles | Babak Amiri | Klaas de Jonge | Dagmar Chittka | Deutsche Ashram | GW Sok | Ariel Alvarez | Ralf Westerhof | Veravox | Ronald van de Meijs e.a.

Gratis entree | op zaterdag vrije donatie voor optredende acts.

Ontroerwoud komt tot stand met steun van Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost | Amsterdams Fonds voor de Kunst | Arttrust Webdesign | Stichting Polderlicht