Plein Theater
Theater

Inloop redactieraad

Elke laatste vrijdag van de maand om 16.00 uur vindt er in het Plein Theater een inloopspreekuur/redactieraad plaats. Iedereen met ideeën voor het Plein Theater is van harte welkom om langs te komen en zijn of haar ideeën in de raad te bespreken. Wellicht voeren we jouw idee zelfs uit!

Meld je aan bij Creative Producer Bibi Trompetter via getinvolved @ plein-theater.nl

#GetInvolved
Creatieve ideeën gezocht uit Amsterdam Oost!

Plein Theater gelooft dat iedereen op een eigen, unieke manier invulling kan geven aan een bruisend cultureel stadsdeel.

Woon of werk jij in Amsterdam Oost en heb je een idee voor een evenement of een suggestie voor een programma in Plein Theater? Wil je een ontmoetingsplek creëren, een dialoog starten of een avond organiseren rondom een onderwerp dat je raakt? Wil je jouw verhaal delen of kunstproject aan de wereld laten zien? Laat het ons weten!
A walk-in consultation hour/neighbourhood comittee takes place every last Friday of the month at 16:00 in the Plein Theater. Anyone with ideas for the Plein Theater is very welcome to come along and discuss his or her ideas in the council. We might implement your idea!

#GetInvolved
Creative ideas wanted from Amsterdam East district!

Plein Theater believes that everyone can give meaning to a vibrant cultural district in their own unique way. Do you live or work in Amsterdam East and do you have an idea for an event or a suggestion for a program in Plein Theater? Do you want to create a meeting place, start a dialogue or organize an evening around a topic that affects you? Do you want to share your story or show your art project to the world? Let us know!