Pakhuis de Zwijger
Natuur

Broedplaats Amsterdam: samen leven met vogels

Vrij toegankelijk, aanmelden via www.dezwijger.nl

Vogels staan wereldwijd onder druk. Ook in Amsterdam. Hoe maken we onze tuinen, parken en buitengebieden vogelvriendelijker?

Vogelwerkgroep Amsterdam en Pakhuis de Zwijger organiseren een thema-avond over de vogelvriendelijke stad.
Uitgangspunt zijn de aanbevelingen voor bewoners, beheerders en beslissers van Vogelatlas Amsterdam (Uitgeverij Noordboek, 2022).
Drie atlasauteurs en twee gastsprekers gaan met elkaar en met het publiek in gesprek over de mogelijkheden om de regio Amsterdam vogelvriendelijker in te richten.
Ter sprake komen de inrichting van tuinen en balkons, de potentie van natuurinclusief bouwen en het inrichten van vogelrijke overgangsgebieden.
Ook filosoferen we over het inrichten van vogelreservaten voor kwetsbare soorten.