Nieuws

Afmerenpalen voor kleine binnenvaartschepen Surinamekade geplaatst

Eind 2015 ontstond grote onrust onder de bewoners van het Oostelijk Havengebied nadat door het stadsdeel Oost aan het Havenbedrijf een vergunning voor aanleg van drie haakse steigers aan de Surinamekade was verleend. Aan deze steigers zouden binnenvaartschepen tot 135 meter lang kunnen afmeren. De bewoners vreesden overlast van geluid, licht en stank, en dat de beleving van de open watervlakte verloren zou gaan.

Naar aanleiding van de bezwaren zijn het Havenbedrijf en stadsdeel Oost met de bewoners in gesprek gegaan. Na veel overleg is een afmeerplan ontworpen en vastgesteld. De afspraken zijn in een overeenkomst tussen stadsdeel, Havenbedrijf en de de bewoners vastgelegd, eind 2016 is de overeenkomst feestelijk ondertekend. Door burgerparticipatie is een plan ontstaan waarbij langs de kades slechts kleine binnenvaartschepen kunnen afmeren, zoals altijd al het geval was. Tussen de Oostelijke proefstoomplaats (ook wel Kompaseiland genoemd) en het remmingwerk midden op het water worden nu vier afmeerpalen aangebracht ten behoeve van het afmeren van. Het uitzicht vanaf de kades wordt nauwelijks aangetast en er zal geen toename van hinder van de scheepvaart komen.

Begin van 2017 is de vergunning voor de werkzaamheden aangevraagd, op 24 mei is de definitieve bouwvergunning verleend. Begin juli zal door de aannemer de vier afmeerpalen worden aangebracht. De vier bestaande gele boeien worden verlegd en er worden nog twee kleine palen met scheepvaartverkeersborden geplaatst. Omstreeks 1 augustus kunnen de afmeerpalen in gebruik worden genomen.

Lees ook:
KNSM-eiland protesteert tegen reuzeschepen (23 maart 2016)