Nieuws

Zorgen over discriminatie ambtenaren bij Gemeente Amsterdam

Het onafhankelijk onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut op verzoek van de gemeente Amsterdam hield, concludeert dat duizenden ambtenaren worden gepest of gediscrimineerd. 

Uit eerdere onderzoeken bleek ook dat racisme en pestgedrag overal bij de gemeente speelt. De raad en ambtenaren wilden toen meer informatie. Ruim 22.000 gemeenteambtenaren ontvingen een vragenlijst van het onderzoeksinstituut, waar bijna 6900 van hen op reageerden. Volgens Verwey-Jonker zijn de resultaten hierdoor representatief. 

Afgelopen jaar werd 55 procent van de ambtenaren gepest, uitgesloten of vernederd. Bij medewerkers met een niet-Europese achtergrond en lager opgeleide werknemers is dit ruim 60 procent. In deze groep en bij mensen met een beperking of langdurige ziekte meldde een kwart te zijn gediscrimineerd, vaak om herkomst of huidskleur. Van de overige ambtenaren maakte 14 procent discriminatie mee. Bijna twee derde van de ondervraagde werknemers was getuige van discriminatie of ongewenst gedrag van of tegen collega’s. 

Meer dan 60 procent van de meldingen over discriminatie zijn gericht aan leidinggevenden. Ze worden een op de twee keer als oorzaak van het pesten of vernederen genoemd. ‘Met oog op de belangrijke taak die leidinggevenden hebben in het toezien op een veilige werkomgeving, zonder ongewenst gedrag’, noemt Verwey-Jonker de situatie zorgelijk. 

Wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) bevestigt de klachten over de leidinggevenden en stelt dat verbetering tijd kost. Burgemeester Femke Halsema zei op 1 juli in haar toespraak bij Keti Koti dat het een nederlaag is dat racisme nog steeds in de Amsterdamse gemeentelijke organisatie bestaat. 

Munish Ramlal, de Amsterdamse Ombudsman, onderzoekt hoe Bureau Integriteit functioneert. Klachten en meldingen van de Amsterdamse ambtenaren kwamen hier terecht. Uit gelekte brandbrieven van medewerkers bleek dat zij de interne klachtenprocedures wantrouwen. Van Buren stelde daarom twee externe vertrouwenspersonen aan. Ongeveer 43 procent van de werknemers is tevreden over hoe de gemeente hun meldingen over ongewenst gedrag behandelde. Bij klachten over discriminatie is dat zo’n 20 procent. 

Op 9 juli is er een bijeenkomst waar ambtenaren met Van Buren kunnen praten over het rapport. Ze verwacht dat de komende maanden meer ambtenaren hun verhaal doen. Ze heeft nog niet bekend welke nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn.