Nieuws

Zorg in Oost, veel initiatieven

Eenzame ouderen, kinderen en volwassenen met overgewicht, jongeren met depressieve klachten – het zijn stuk voor stuk problemen die aandacht verdienen als het gaat om goede gezondheidszorg in Oost. De projecten en initiatieven om inwoners daarbij te helpen zijn talrijk. Zomaar enkele voorbeelden.

Hij was gisteren op het Zeeburgereiland, op bezoek bij het gloednieuwe centrum van zorgaanbieder ZaamZorg voor dove mensen met een handicap, zoals een autismestoornis of slechtziendheid. Een prachtig project, vindt Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter in Oost. Hij ziet het als een van de vele vernieuwende zorgprojecten in Amsterdam-Oost.

Als je goed kijkt, zie je dat er veel gebeurt in het stadsdeel. Zo werkt Oost aan een Age Friendly City, met als insteek dat Amsterdammers prettig oud kunnen worden in hun eigen stad. Aandacht voor de openbare ruimte hoort daarbij. Zo komt er een ouderenvriendelijke route van het Flevohuis naar het Javaplein, met aandacht voor veiligheid, ruimte op de stoep, geschikte bankjes om uit te rusten, oversteekplaatsen, voorzieningen en activiteiten in de buurt.

Bestrijding van eenzaamheid, het is een speerpunt voor Oost. 80.000 Amsterdammers zijn ernstig eenzaam. Onder hen veel ouderen in Oost, in buurten als Betondorp, Jeruzalem en Amsteldorp. Maar ook onder gescheiden mensen is veel verborgen eenzaamheid. Oost doet er iets aan door ontmoetingen in de buurt te stimuleren met wandelclubs, buurtrestaurants en jeu-de-boulesmiddagen. Ook een project als De Groene Vingers als hieronder, waarbij vrijwilligers eenzame ouderen helpen met het bijhouden van hun tuintje. Het mes snijdt aan twee kanten: de tuin wordt opgeknapt en de oudere voelt zich minder eenzaam.

Welzijn op recept
Preventie, welzijn en gezondheidszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is ook de aanpak van Oost. Mensen die behoefte hebben aan sociale contacten, die een leuke cursus zoeken of vrijwilligerswerk willen doen kunnen naar het welzijn op recept spreekuur Oost. Met het welzijnsrecept dat ze daar van de huisarts krijgen kunnen ze terecht bij een van de welzijnsorganisaties in Oost. Die helpen hen dan verder op weg.

En wat doet Oost voor jongeren? Sommige jongeren komen niet mee, worden gepest, hebben last van sombere gevoelens. Zelfmoord is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Maar hoe bereik je deze groep? Oost investeert in De Vreedzame Wijk. Scholen, jongerenwerk en politie leren daarin een gezamenlijke taal te spreken in de omgang met jongeren. Niet bestraffend en bevoogdend, maar met begrip voor hun problemen. Maarten Poorter: “Jongeren willen gezien worden, ze willen onderdeel zijn van deze stad. Net als alle Amsterdammers. Dat is de rode draad van alle gezondheidsprojecten die we ondersteunen: dat mensen in hun eigen buurt kunnen wonen en dat iedereen kan meedoen.”