Oost in Bedrijf

Zorg en welzijn dichter bij huis

De gemeenten krijgen meer zorgtaken. Tegelijkertijd wordt er zo’n 25 procent gekort op het zorgbudget. Per 1 januari 2015 gaat Amsterdam werken met wijkzorgteams die zorg en welzijn dicht in de buurt gaan leveren. Sinds 1 april draait zo’n wijkzorgteam bij wijze van proef in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. Projectleiders Josine Emons en Myrte Groen vertellen over hun eerste indrukken.

De veranderingen in de zorg vormen een prikkel voor een betere samenwerking tussen zorg en welzijn. Dat waren tot nu toe behoorlijk gescheiden werelden, erkennen projectleiders Emons en Groen, respectievelijk beleidsadviseur van Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) en teamleider Maatschappelijke Dienstverlening van welzijnsorganisatie Civic Amsterdam.

Emons: “Voor mij is door die samenwerking een wereld opengegaan. We kunnen nu van elkaars kennis gebruikmaken en betere zorg leveren. Bijvoorbeeld door niet meteen medische oplossingen te bieden, maar ook te kijken naar iemands leefsituatie. Misschien heeft diegene wel behoefte aan contacten in de buurt om uit zijn isolement te komen.”

Eén aanspreekpunt
De samenwerking speelt zich vooral af in de nieuwe wijkzorgteams. Die bestaan uit zo’n tien tot twaalf wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden vanuit zorg- en welzijnsorganisaties ZGAO, Civic Amsterdam, Cordaan, Buurtzorg, Evean, Leven & Zorg en MEE. Groen: “In april hebben zij een convenant gesloten waarin werd afgesproken voortaan de zorg te leveren vanuit de wijkzorgteams.”

Wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden vormen de spil van de nieuwe teams. Zij gaan op verwijzing van de huisarts op huisbezoek bij de patiënt en bespreken samen met hem wat hij nodig heeft. Groen: “Voortaan is er voor elke patiënt één aanspreekpunt. Daarmee is de tijd voorbij dat patiënten soms drie of vier verschillende hulpverleners over de vloer kregen.”

In de nieuwe situatie is een belangrijke rol weggelegd voor netwerken van buurtbewoners, zoals migrantenorganisaties, lotgenotengroepen of bezoekers van een buurtcentrum. Dit voorjaar hebben zij zich verenigd in de Open Alliantie, een platform voor informele buurtnetwerken. Emons: “We rekenen meer dan vroeger op de eigen kracht en zelfredzaamheid van bewoners. Zij worden gestimuleerd om vooral veel zelf te doen.” Groen: “We moeten daarbij voorkomen dat partner, kinderen of buren van patiënten worden overbelast. De wijkzorgteams zullen erop letten of zij het nog wel aan kunnen of dat er misschien hulp voor ze nodig is.”

Om de inbreng van de bewonersnetwerken te versterken, hebben de gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Achmea, de regisseurs van de nieuwe wijkzorgteams, 100.000 euro beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven zoals een naaiatelier, een klussenbus of een thuiszorgwinkel die door buurtbewoners wordt beheerd. Emons: “Bewoners met goede ideeën kunnen een beroep doen op dit fonds. Misschien wordt hun idee dan wel werkelijkheid.”

ZGAO
ZGAO biedt buurtbewoners thuiszorg, dagactiviteiten, begeleiding bij dementie, ergotherapie en fysiotherapie aan huis en respijtzorg. Kijk voor meer informatie op www.zgao.nl, Facebook en Twitter.

Door Michel van Dijk

Deel 5 van de serie Kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO).

Lees ook:
Deel 4: ‘Dit is een uniek huis’ (26-04-2014)
Deel 3: ‘Je komt bij zoveel verschillende mensen thuis’ (06-04-2014)
Alle verhalen over ZGAO