Nieuws

Zelfbouw, hoge torens, erfgoed en een brug – in Oost wordt de komende jaren nog volop gebouwd

Nieuwbouwontwikkelingen zijn er vooral in en rond Amstelkwartier, Oostpoort, Cruquiusgebied, Amstelstation, Zeeburgereiland en op IJburg 2. We zetten de belangrijkste bouwplaatsen hieronder op een rij.

Sportheldenbuurt
Op Zeeburgereiland is deze wijk nu volop in ontwikkeling. Naast veel huizen en appartementen verrijzen hier ook een duurzame sporthal, een urban sportpark met een skatebaan (3100 m2) en een middelbare school. Voor de kenmerkende silo’s wordt een nieuwe prijsvraag uitgeschreven. Uiteindelijk telt deze buurt ongeveer 1800 woningen, die in 2018 klaar moeten zijn.

Sluisbuurt
Op een ander stuk van Zeeburgereiland (het deel ten westen van de Schellingwouderbrug) wordt de Sluisbuurt alsnog versneld ontwikkeld. Hier komen 3000 woningen, veelal hoogbouw. De Sluisbuurt hoort bij de IJoevers en maakt zo deel uit van het nieuwe stedelijke silhouet van de stad. Vaar- en fietsroutes vanaf het IJ, Waterland en Diemerdijk komen er bij elkaar. In 2017 wordt het hele gebied opgehoogd, in 2018 zouden de eerste woningen gebouwd worden. Er is ook een fietsbrug naar het Oostelijk Havengebied gepland.

Amstelkwartier
De eerste energieneutrale woontoren wordt dit jaar in het Amstelkwartier gebouwd. In deze wijk komen behalve een haven, een hotel, winkels en een basisschool ongeveer 3000 woningen.

Amstelstation
De komende jaren wordt de openbare ruimte rondom het Amstelstation opnieuw ingericht. Er verrijzen vier bouwblokken met hierin een hotel, winkels, woningen, kantoren en voorzieningen. De rotonde op het Prins Bernhardplein wordt veiliger gemaakt.

Oostpoort
Oostpoort is een nieuwe woonwijk op het terrein van de voormalige Oostergasfabriek. De buurt omvat straks ongeveer 800 koop- en sociale huurwoningen, een groot winkelcentrum van 18.000 m2 en voorzieningen als een zwembad, een muziekcentrum en horeca langs de kade.

Cruquiusgebied
De Cruquiusweg is het meest zuidelijke schiereiland van het Oostelijk Havengebied en herbergt nu vooral industrie. De gemeente wil de wijk tussen nu en 2030 omvormen tot een levendige, moderne en duurzame plek om te werken en te wonen. Hier is gekozen voor een flexibele aanpak die geleidelijk plaatsvindt. Het industriële karakter blijft behouden (denk aan de voormalige silo’s en bijvoorbeeld de oude verffabriek van Sigma).
Het Amsterdam-Rijnkanaal, met 300 schepen per dag één van de drukste kanalen van Europa, loopt langs de oostoever van Cruquiuseiland. De kade (670 meter lang) is onlangs vernieuwd om de sterke stroming door het scheepvaartverkeer weer jaren te kunnen weerstaan.

Centrumeiland
Voor Centrumeiland – dat de schakel wordt naar de overige eilanden van IJburg 2 – is inmiddels land gemaakt. Er zijn 1500 woningen gepland. De grote lijnen van het stedenbouwkundig plan: grootstedelijk milieu, maximale inzet op zelfbouw, gezonde stad gericht op bewegen, energieneutraal, waterbestendig.
Het is de bedoeling om 70 tot 80 procent van de bebouwing door individuele en vooral collectieve zelfbouwers te laten doen. Het plan zal na goedkeuring door het college van Burgemeester en Wethouders in de eerste helft van 2016 voor akkoord aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Als alles goed gaat kan de bouw in 2017 beginnen.

Amstelkwartier Amstelstation Centrumeiland Oostpoort SportheldenbuurtSluisbuurt