Nieuws

Woonboten niet langer gedoogd aan Diemerzeedijk

Aan het gedogen van woonboten langs de Diemerzeedijk komt nu definitief een eind. De deelraad van Oost kiest voor het aanbieden van bestaande ligplaatsen elders in het stadsdeel en ziet af van de opties Cas Oorthuyskade en Design Strip. De woonbootbewoners zijn verbijsterd dat hun stem niet wordt gehoord.

Het stadsdeelbestuur Oost wil de woonboten langs de Diemerzeedijk – tussen Steigereiland en camping Zeeburg – verplaatsen. Ook al liggen ze er al sinds 1994 met gedoogsteun van achtereenvolgens de Provincie, de stad Amsterdam en stadsdeel Zeeburg, het stadsdeel ziet om allerlei redenen (natuur, kosten vaargeul, geluid van de A10 et cetera) geen mogelijkheid om er officiële ligplaatsen van te maken. Woonboten op die plek zouden ook niet combineren met mogelijke uitbreidingsplannen van Camping Zeeburg.

Dus liet het stadsdeel onderzoeken welke alternatieven haalbaar en betaalbaar zouden zijn. Met de bedoeling de woonbootbewoners vervolgens een kant-en-klare oplossing te bieden: verkassen naar bestaande ligplaatsen elders in Oost (waaronder enkele waterkavels op Steigereiland Noord), of misschien een paar plekken langs de Cas Oorthuyskade, en in het uiterste geval langs de kade bij de Pedro de Medinalaan, ondanks grote bezwaren van de ondernemers ter plaatse die zich ‘het visitekaartje van IJburg’ anders hebben voorgesteld.

De deelraad heeft in haar vergadering van dinsdagavond 5 februari jl. hierover een besluit genomen. Na amendementen van de fracties VVD, Meerbelangen en SP, werd besloten de woonbootbewoners alleen bestaande ligplaatsen elders in Oost aan te bieden. Een amendement van Meerbelangen en SP dat erom vroeg om alvorens een besluit te nemen eerst met de betreffende bewoners in gesprek te gaan werd door de andere fracties afgewezen.
De aanwezige woonbootbewoners toonden zich verbijsterd. Al hadden zij in de discussie niets teruggehoord van hun aan de raadsleden uitgereikte pleidooi om bijvoorbeeld ‘alleen al uit oogpunt van de rechten van de mens’ te mogen blijven, zij hadden niet verwacht dat er voor hun wensen geen begrip zou blijken te zijn. Strijdvaardig verlieten zij de zaal. Aan het stadsdeelbestuur nu de schone taak om hen tot bedaren te brengen.

Lees ook:
Woonbootbewoner Mike Houtman: ‘Mij krijgen ze niet weg’ (24-05-2012)
Scharrige woonboten Zeeburg verplaatst naar Design Strip (17-05-2012)