Nieuws

Windmolens, waar in Amsterdam komen ze te staan?

Amsterdam gaat meer duurzame energie opwekken. Het is de bedoeling dat in 2030 ruim 80% van de verbruikte energie in de stad wordt gedekt door zon- en windstroom die in de stad wordt opgewekt. 
Om deze doelstelling te halen zouden er op de helft van de geschikte (grote) daken van bedrijfspanden in de stad zonnepanelen moeten komen. Daarnaast is wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) op zoek naar locaties voor 17 windmolens.
Er zijn hiervoor zeven ‘zoekgebieden’ in beeld, waaronder Zeeburgereiland/IJburg/Sciencepark, het havengebied, Noord en de Amstelscheg. Omdat windmolens nadrukkelijk in het landschap aanwezig zijn worden omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden bij dit proces betrokken. In juni zijn er online informatiebijeenkomsten gehouden voor deze gebieden. Over de uitkomst zijn nog geen mededelingen gedaan. 

Foto: In Oost worden als locaties onderzocht: Het gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal, langs de A10 Zuid (bij Sciencepark), het IJmeer op enige afstand van IJburg en rondom Zeeburgereiland. Ook naar het Diemerpark wordt gekeken als plek voor een windmolen.