Nieuws

Wijksteunpunt in het Oostelijk Havengebied

In Oost moeten in elke buurt wijkservicepunten komen. Deze zijn bedoeld voor informatie, ontspanning en activiteiten van en voor bewoners uit de betreffende wijk. Op Sporenburg in het Oostelijk Havengebied is onlangs zo’n punt geopend. Hier is onder meer een loket Zorg en Samenleven, er zijn gezamenlijke lunches, activiteiten voor 55-plussers, er is yoga en gymnastiek en er worden uitjes georganiseerd. Meer weten, ook over tijden en dagen? Mail dan naar Kees Delsasso: kees.delsasso@roads.nl. Het wijkservicepunt is een initiatief van stadsdeel Oost, Civic, Mentrum en Onbeperkt Amsterdam.