Nieuws

Wethouder Asscher over de Willibrord: ‘Geen zwakke school meer’

Op 6 oktober bezocht de Amsterdamse wethouder van Onderwijs Lodewijk Asscher de Willibrordschool op het Grote Rieteiland. De school kreeg een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie. Dit komt volgens directrice Scheermeijer door de open houding en hard werken van het team. En door tegelijkertijd deel te nemen aan de methode Kwaliteitsaanpak Basisscholen Amsterdam. Asscher: “Je moet het beste uit een kind willen halen.”

Asscher bezoekt veel basisscholen die bezig zijn met kwaliteitsverbetering. Want de staat van het onderwijs gaat hem aan het hart. “Vroeger was een school een gebouw en verder niks. Er waren te veel scholen die beter konden en ook beter moesten. Door de nieuwe aanpak is er in twee jaar tijd heel veel bereikt. We hebben in Amsterdam geen ‘zeer zwakke scholen’ meer en veel minder ‘zwakke scholen’. Kijk naar de Willibord, daar gaat het nu goed.”

Scholen die meedoen aan de methode van Asscher krijgen veel aandacht. “Vergis je niet, het is een heel intensief en streng traject. Niet alleen voor leerkrachten, ook voor de directeur en het management. Het vergt een andere manier van werken. Maar je ziet na verloop van tijd dat het beter gaat, en dat leerkrachten trots zijn op wat ze bereiken. Dat straalt af op de leerlingen.”

Directrice van de Willibrordschool Ellen Scheermeijer, uiteraard vereerd met het bezoek van de wethouder, beaamt de intensieve aanpak: “Het is allemaal loeigedetailleerd, er moet planmatig en gestructureerd worden gewerkt. De instructie aan de kinderen is van groot belang; goed kunnen uitleggen wat je van hem of haar verwacht. Er zijn niveauverschillen, maar je zorgt dat je kinderen van elk niveau op de goede manier bedient.”

Scheermeijer is natuurlijk ook trots. “We zijn vorig schooljaar pas gestart. Er is zó hard gewerkt. Iedereen stond open voor verbetering, voelde de noodzaak. Nu er handvatten zijn aangereikt, voelt iedereen zich zekerder. We hebben een goed team.” Na dit schooljaar is het programma voor de Willibrordschool afgelopen. “Maar,” zegt Scheermeijer, “we weten nu hoe het moet. We gaan verder op de ingeslagen weg.”

In de tussentijd is Asscher rondgeleid door groep-8 leerlingen Cherelva, Justus, Silke en Lynn. “Dat hebben jullie ontzettend aardig gedaan,” zei de wethouder. “Maar dan heb ik ook nog een vraag aan jullie: Vinden jullie het leuk op school?” Er klonk een volmondig ja.

Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
In 2008 kondigde de wethouder van Onderwijs, Lodewijk Asscher aan dat hij de zwakke scholen in Amsterdam ging helpen. Want in deze stad bleven de leerresultaten achter bij die van andere scholen in Nederland. Er werd door drie partijen een convenant getekend: staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma, de schoolbesturen van het primair onderwijs verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg, en Asscher zelf. In het convenant is een kwaliteitsaanpak vastgelegd voor verbetering van zwakke en risicovolle scholen door middel van een schoolanalyse en een verbeterplan. Er wordt gekeken naar verschillende facetten, zoals de plaats van de school, de samenstelling van het team, de leerlingenpopulatie en de leerresultaten. Het verbeterplan wordt beoordeeld door een onafhankelijke expertgroep van onderwijskenners met een lange staat van dienst. De onderwijsinspectie ondersteunt het proces door extra toezicht.