Nieuws

Weg met de eendenpoep!

Het vaarseizoen is weer begonnen en dat vraagt om schone boten en schone steigers. Op zaterdag 17 april gingen ze aan de slag, de leden van de watersportvereniging IJburg. Met emmers, borstels en bezems – en met als beloning een broodje kroket – werkten zij zich urenlang in het zweet. In de korte pauzes mochten zij ook komen kijken achter de schermen van de sluis. Die wordt sinds dat weekend weer dagelijks bediend, van 8 uur tot middernacht.

Onlangs is Peter Corstiaans – lid van ongeveer het eerste uur –  door het bestuur benoemd tot havenmeester. Hij heeft daarmee het beheer en het onderhoud van onze haven onder zijn hoede gekregen. De havenmeester wordt daarbij geassisteerd door een viertal enthousiaste leden: Leo Jongsma, Martin Kriek, Hendrik-Jan de Bruijne en Chris Goemans. Onder zijn leiding zullen zij allerlei technische werkzaamheden uitvoeren.
Vanaf nu is Corstiaans voor alle leden in de haven het aanspreekpunt. Met dank aan Roel Geijssen van NAP, die het havenmeesterschap sinds de opening van de haven heeft waargenomen. Roel blijft wel als gastheer de eerste opvang van passanten doen.