Nieuws

Weesp hoort straks bij Amsterdam

De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hebben ingestemd met het herindelingsontwerp gemeenten Weesp en Amsterdam. Op vrijdag 7 februari ondertekenen beide burgemeesters het bestuurlijk akkoord. Dit is het resultaat van de onderhandelingen tussen de colleges van Weesp en Amsterdam en hierin zijn de onderlinge afspraken vastgelegd.
Als alles volgens plan verloopt, is Weesp onderdeel van Amsterdam als in maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Weesp behoudt haar eigen stadsrechten. Er komt een gekozen bestuurscommissie met een dagelijks bestuur dat direct valt onder het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Het uitgangspunt is dat deze verandering zo min mogelijk ingrijpt in het leven van de Weespers en dat het unieke karakter van Weesp behouden blijft.
Het herindelingsontwerp ligt nu acht weken ter inzage bij de zeven stadsdeelkantoren en in het informatiecentrum van Weesp (reacties via www.weesp.amsterdam.nl). Daarna kijken beide colleges of die reacties aanleiding geven tot aanpassing van het ontwerp. Naar verwachting behandelen de gemeenteraden het uiteindelijke herindelingsadvies in mei 2020.