Nieuws

Waar komen de windmolens? In Oost onderzoekt de gemeente onder meer het IJmeer en Diemerpark als locaties

Amsterdam zoekt naar duurzame manieren om energie op te wekken. Daarom is er het plan om windmolens te plaatsen binnen de grenzen van de stad. Hierbij gaat het onder meer om de gebieden Science Park, Zeeburgereiland en IJburg. Zeventien windmolens plus de geplande zonnepanelen op daken van bedrijfspanden moeten in 2030 zorgen voor genoeg duurzame elektriciteit om ongeveer 80% van de huishoudens te onderhouden. Waarom deze windmolens niet buiten de stad worden geplaatst en op voldoende afstand van natuurgebieden, in plaats van bij sportvelden en in dichtbevolkt gebied, is nu punt van discussie. 

Met name twee locaties in Oost roepen veel vragen op. Het IJmeer, tussen de Natura 2000- en Natuurnetwerk Nederland-natuurgebieden en de eilanden van IJburg, is destijds door de gemeente als compensatie aangemerkt voor het weinige groen van de op het water verrezen wijk. Onder het motto ‘blauw is hier het groen’. Nu zijn er echter plannen om windmolens te plaatsen zowel in dit water als in het Diemerpark, een van de weinige groenplekken van de wijk, waar beschermde diersoorten huizen.
Het Diemerpark grenst aan een Natuurnetwerk Nederland-gebied dat Natura 2000-natuur moet beschermen en verbinden. Bewoners bezoeken dit stadspark voor ontspanning en om te sporten. Met draaiende wieken boven je hoofd wordt ontspannen of voetballen een ander verhaal.

Naast compensatie voor het weinige groen was natuurherstel een andere belangrijke toezegging van de gemeente bij de aanleg van IJburg. Het vogeleiland is hier een resultaat van. Het plaatsen van windmolens op deze locatie zal de gecreëerde leefruimte voor vogels die hier leven, broeden, naar voedsel zoeken en overtrekken, weer inperken. 
De windmolens vormen een bedreiging voor de kwetsbare natuurgebieden en zorgen voor geluidsoverlast bij omwonenden. Bij het selecteren van de genoemde locaties voor het plaatsen van windmolens verliezen de eerdere toezeggingen hun waarde. 

De angst voor de gevolgen voor de natuur die er eerder bij de komst van IJburg ook was, lijkt zo terug te keren. De verwachte geluidsoverlast, de negatieve invloed op de leefomgeving van vogels en aantasting van natuurgebieden zijn reden voor kritiek. Eén manier om draagvlak te creëren is om particulieren te betrekken en hen mee te laten profiteren van de opbrengst van de windenergie. Dit klinkt veelbelovend, maar deze particulieren hoeven zelf niet in de geselecteerde gebieden te wonen.

Om met bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden van gedachten te wisselen zijn er voor november online informatiebijeenkomsten over de locaties van windmolens gepland. Aan de overheid de taak om op basis van ieders belangen een keuze te maken.

Door Linda Rikkert

Digitaal inspreken
Amsterdam heeft zich ten doel gesteld om in 2030 voor tachtig procent van de huishoudens duurzaam elektriciteit op te wekken via zonnepanelen en windenergie. En heeft daarom het plan opgevat om zeventien windmolens in de stad te plaatsen. De vraag is nog even waar precies. Je kunt hierover nu digitaal vragen stellen en inspreken.
Er zijn vijf ‘interactieve avondsessies’ gepland. Per avond, van 19.30–21.30 uur, zijn 48 online plaatsen beschikbaar. Deze worden onder aanmelders verloot. Locatie Gaasperplas en Diemerscheg wordt 3 november besproken, op 5 november is IJburg-Sciencepark-Zeeburgereiland aan de beurt, Havengebied-Brettenzone komt op 9 november aan bod, Amstelscheg (Zuid)-Amstel III-omgeving op 10 november en tenslotte op 12 november de strook ten noorden van de Ring A10 Noord. 
Aanmelden kan via https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/online-bijeenkomst-windenergie/Aanmelden/.
Op 7 december om 19.30 uur is er een online informatiebijeenkomst met wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck. Op amsterdam.nl vind je het bericht hierover met de aanmeldlink. 

Foto: Uit onderzoek van Het Parool blijkt dat driekwart van de Amsterdammers wel voor duurzame energie is, maar eigenlijk niemand een windmolen in z’n achtertuin wil. Het Diemerpark is aangewezen als mogelijke locatie voor een windmolen. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de natuur- en recreatiewaarden van het gebied, zo zeggen buurtbewoners.