De Brug op

VVD: ook dubbeltjesparkeren bij Sportpark IJburg

Op dit moment ligt het ‘Voorlopig Inrichtingsplan Sportpark IJburg en omgeving’ ter inzage, belanghebbenden kunnen tot eind deze maand een zienswijze indienen. Er komen 42 parkeerplaatsen en er kan maximaal vier uur aaneengesloten worden geparkeerd. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost stelt het parkeertarief in het inrichtingsplan op €2,40 per uur. Mocht eind dit jaar, na afloop van de inspraakperiode, worden gekozen voor een ander tarief, dan kan dat eventueel per 1 januari 2016 gaan gelden, aldus de redenering van het DB.

De VVD vraagt zich af waarom het DB kennelijk wil afwijken van de norm dat bij sportvelden in Oost het zogenaamde ‘dubbeltjestarief’ geldt. Bezoekers van de sportvelden kunnen door dat tarief voor 10 cent per uur een beperkte tijd parkeren. Door een dergelijke maatregel wordt de sportaccommodatie toegankelijker en aantrekkelijker.

De VVD komt in de voorbereidende vergadering van de bestuurscommissie op 10 september aanstaande met een voorstel om dubbeltjesparkeren ook voor Sportpark IJburg te realiseren.

Lees ook:
Inspraakronde Sportpark IJburg (01-09-2014)