Nieuws

Vrijwilligerswerk: Mentorschap Amsterdam zoekt mentoren

Mentorschap Amsterdam zoekt vrijwilligers die mentor willen zijn voor kwetsbare Amsterdammers. Een mentor treedt op als wettelijk vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een verstandelijke beperking, dementie, niet aangeboren hersenletsel of een psychiatrische stoornis niet meer in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen op het gebied van zorg en welzijn. Het gaat vaak om mensen die geen familie hebben bij wie ze voor ondersteuning terecht kunnen. Heb je gevoel voor kwetsbare mensen, ben je in staat om beslissingen te nemen en te onderhandelen met hulp- en zorgverleners, en kan je je cliënt elke drie weken bezoeken? Laat dan graag van je horen. Mentorschap Amsterdam zorgt voor scholing, ondersteuning en begeleiding. Regelmatig biedt Mentorschap Amsterdam vrijblijvend en gratis een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben om mentor te worden. Meld je aan via www.mentorschapamsterdam.nl of een van de coördinatoren Marja (06-11029463) of Iris (06-46283524).