Nieuws

Voornamelijk positieve reacties op herbenoeming burgemeester Halsema

Tijdens een geheime vergadering van de gemeenteraad besloot een naar verwachting ruime meerderheid dat Femke Halsema (57) tot 2030 burgemeester van Amsterdam mag blijven. Halsema ontving de aanbeveling tot herbenoeming met luid applaus. In haar toespraak zei ze haar uiterste best te doen het in haar gestelde vertrouwen niet te beschadigen.

In 2018 verliep de benoeming van Halsema een stuk moeilijker. De VVD was tegen een door Groen Links geleverde burgeremeester. Met haar benoeming schreef Halsema geschiedenis. Ze is de eerste vrouw in Amsterdam in deze functie en eveneens de eerste naoorlogse burgemeester van een andere partij dan de PvdA. Zes jaar later lijkt het politieke tij gunstig voor haar gekeerd. Hoewel de stemming niet openbaar wordt gemaakt, lijkt het erop dat alleen JA21 en FvD tegen de herbenoeming zijn. Behalve coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66, stemde waarschijnlijk ook de VVD voor Halsema. Voorstanders van haar volgende termijn zijn verdeeld over hoe Halsema die moet invullen. Vooral de meningen over een mogelijk erotisch centrum en een experiment met legaal cocaïnegebruik wisselen sterk.

Halsema had het zwaar in haar begintijd. Nog voor haar ambtstermijn begon, was er al een petitie gestart om haar aantreden te verhinderen. Met name haar persoon en gezinsleven werden onder een vergrootglas gelegd. Dieptepunt was aan het begin van de coronacrisus. Haar besluit om tijdens een – door het covidbeleid – te druk bezochte bijeenkomst op de Dam niet in te grijpen om rellen te vermijden kwam haar door een motie van wantrouwen duur te staan. Critici daarentegen prezen haar vragen aan de landelijke politiek over de covidmaatregelen. Als een van de eersten was Halsema voorstander van mondkapjes in binnenruimtes. Ze had moeite met de avondklok en wilde met sneltests onderwijs zoveel mogelijk toegankelijk houden.

Mogelijk door de coronacrisis steeg Halsema’s populariteit. Eind 2019 had zo’n 35 procent van de Amsterdammers vertrouwen in haar, een half jaar later was dat ruim 50 procent. Halsema spande zich in voor Nieuw-West en Zuidoost, waar meer armoede is dan in andere stadsdelen. Ze bestrijdt antisemitisme, racisme, geweld tegen lhbti’ers en vrouwen en deed pogingen het massatoerisme in Amsterdam te verminderen.

September 2023 vond een kleine meerderheid van de ondervraagde Amsterdammers dat Halsema moet aanblijven als burgemeester. Het wegens gebrek aan beveiliging niet doorgaan van de huldiging van Ajax verdeelde de stad opnieuw. Terwijl sommige supporters met bedreigingen richting haar ambtswoning toogden, sprongen anderen voor haar in de bres.

In Oost en elders in de stad wisselen de reacties op de herbenoeming van Halsema. Voorstanders vermoeden dat veel kritiek op Halsema valt te wijten aan haar vrouw zijn, terwijl dat geen issue is en anno 2024 goed past bij Amsterdam. Tegenstanders rekenen haar vooral af op complexe regelgeving, het parkeerbeleid en de vorige zomer zo gehate verkeersknip.