Oost in Bedrijf

‘Voor ouderen zonder sociaal vangnet is er nergens plek’

De Ouderen Adviesraad Amsterdam (OAR) zet zich in voor 55-plussers in Amsterdam-Oost. Misstanden kaarten ze aan bij de lokale politiek. Een belangrijk aandachtspunt is de transmurale zorg, de nazorg voor ouderen na ziekenopname. “De politiek werkt voor de praktijk uit.”

Het is volop in het nieuws. Zo kopte De Telegraaf onlangs: ‘Honderdduizenden ouderen houden dure ziekenhuisbedden bezet’. In ziekenhuizen, zo blijkt uit onderzoek door ActiZ, de organisatie van zorgondernemers in Nederland, belanden honderdduizenden ouderen in tijdelijke opvang. Ze houden bedden bezet zonder dat er een medische noodzaak voor bestaat.

Het zijn vaak kwetsbare ouderen. Eenzame mensen bijvoorbeeld, die geen sociaal vangnet (meer) hebben. Zij kunnen moeilijk voor zich zelf zorgen, maar in een ziekenhuis horen ze ook niet thuis.
Toch gebeurt het te vaak dat ouderen uit het ziekenhuis ontslagen wordt zonder voldoende hulp thuis, weten bestuursleden Tunny Jongejan-Maat en Annette Wiese van de OAR. Ze volgen de situatie in Oost op de voet en proberen het probleem in kaart te brengen. “Het beleid is dat mensen langer thuis wonen. Dat klinkt hartstikke mooi, maar de politiek werkt voor de praktijk uit. Voor je de voorzieningen weghaalt, moet je eerst de vraag stellen: wat is er nodig om mensen – met behoud van kwaliteit van leven – langer thuis te laten wonen? Insussen zijn verzorgingstehuizen al gesloten en is bezuinigd op de thuiszorg. Er is geen crisisopvang, er is geen plek voor deze ouderen.”

In het ziekenhuis, benadrukt Annette, weten ze vaak weinig van de thuissituatie van de oudere. “Het is belangrijk dat de informatie van huisarts, ziekenhuis en thuiszorg die er is, aan elkaar gekoppeld wordt. Dat gebeurt nu niet. De OAR wil zicht krijgen op de zorgketen en kijken hoe informatie beter gedeeld kan worden De insteek is meer preventief gericht, door bijvoorbeeld preventief huisbezoek en ‘welzijn op recept’ als instrumenten te gebruiken om signalen van ‘het gaat niet langer goed thuis’ eerder op te vangen. “Wij willen dat de politiek het mogelijk maakt dat kwetsbare ouderen met behoud van kwaliteit van leven thuis kunnen blijven wonen. Het realiseren van die zorg moet hoog op de agenda.”

De uitkomsten en hun visie zullen ze delen met de politiek in Oost. “Reken maar.”

Meer weten over de OAR, heb je vragen of zorgen? Loop binnen bij het spreekuur, elke maandag- en dinsdagmiddag van 14.00–16.30 uur in Grand Café Genieten, Oranje Vrijstaatplein 2. ● www.oar-oost.nl.

Meer verhalen OAR en ouderen.