Nieuws

ViiA, voor een steuntje in de rug

Formulieren invullen, de financiën op orde houden of het regelen van aanpassingen aan de woning. Sommige mensen hebben er hulp bij nodig. Zij kloppen aan bij het Loket Zorg en Samenleving van Stichting ViiA.

De letters ViiA staan voor vrijwillige inzet, informatie en advies. De stichting helpt mensen hun problemen zelf op te lossen. Soms is het al voldoende om de post met iemand door te nemen. “Maar ook bij lastige zorgkwesties wijzen we de weg,” zegt Nynke Ypenga, directeur van de stichting.

“Als mensen bij ons komen met een vraag kijken we altijd samen wat mensen zelf nog kunnen. Vervolgens gaan we na of er in hun eigen kring (familie, vrienden, buren) mensen zijn die iets kunnen doen. En als dat niet lukt, kijken we of een vrijwilliger iets kan betekenen.” Het uitzendbureau voor vrijwilligers is dan ook een belangrijke pijler. Het leek Ypenga toen ze jaren geleden begon heel gewoon, zo’n uitzendbureau, maar eigenlijk zie je het verder nergens. “Terwijl het idee simpel is. Omdat in de zorg steeds meer bezuinigd wordt, moeten mensen steeds meer zelf gaan doen. En dat lukt niet altijd. Wij helpen hen daarmee, onder meer door de inzet van vrijwilligers.”

Toch is het soms nodig om professionele hulp in te schakelen. ViiA maakt deel uit van het Gezondheidscentrum Haveneiland. Het zogenoemde IJ-office brengt alle samenwerkende zorgpartijen, zoals huisartsen en psychologen, bijeen. “Het gaat vaak om mensen die verschillende zorgverleners nodig hebben. Om te voorkomen dat alle betrokken instanties een eigen dossier opbouwen, wordt in het IJ-office die zorg gecoördineerd.”

Ypenga: “We wilden met stichting ViiA een plek creëren ‘om te vragen en te vinden’. Dus: wie hulp nodig heeft, komt bij ons. Maar wie wil helpen, ook. En dat gaat lang niet altijd over zorg. Wij willen de buurt ook zo goed mogelijk van informatie voorzien. Zo vind je bij ons een aanbod van bijvoorbeeld kinderpsychologen en tandartsen in de wijk. Maar ook een overzicht van activiteiten in de buurt en een internetcomputer voor wie die thuis niet heeft. Tenslotte bieden we ondersteuning aan mantelzorgers, omdat ook zij soms hun hart moeten luchten of een adempauze nodig hebben. Daarvoor kunnen we dan weer een vrijwilliger inzetten.”

Op dit moment zijn er bij ViiA zo’n 150 vrijwilligers actief, in leeftijd variërend van 16 tot 80 jaar. Het kunnen mensen zijn met een drukke baan, of mensen die juist (tijdelijk) zonder werk zitten. Eén ding hebben ze in ieder geval gemeen: de drang om iets te doen voor de samenleving. Iedereen is welkom en vrijwilligers kunnen zelf aangeven hoe vaak ze beschikbaar zijn.

“Wij proberen de match te maken,” zegt Ypenga. “Mensen vertellen ons hun verhaal. Wij proberen het verhaal af te maken.”

Het loket van Stichting ViiA is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00–17.00 uur. Je vindt het in Gezondheidscentrum Haveneiland (IJburglaan 727), links op begane grond. Op dit moment worden er o.a. vrijwilligers gezocht voor het begeleiden van uitstapjes en voor het geven van volleybaltraining. Meer informatie op www.viia.nl.

Foto: Het grote vrijwilligersfeest in The Lighthouse had als thema Diner en Casino. Elk jaar worden de vrijwilligers door ViiA geëerd voor hun belangeloze inzet.