Nieuws

Vereniging Ouderen Advies Raad Oost

Wat is belangrijk voor mensen die een dagje ouder worden? Daar bekommert de Ouderen Advies Raad (OAR) Oost zich om. En daarover mag ze het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost gevraagd én ongevraagd adviseren. “We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk de regie houden over hun eigen leven.”

Voorzitter Tunny Jongejan-Maat (68) en Frank Stork (52, lachend: “ik ben eigenlijk te jong”) zijn twee bestuursleden van de OAR. Ze maken zich druk om het welzijn van ouderen. Al jaren. Frank: “Deze grote groep mensen, lang niet allemaal even mondig of mobiel, mag niet vergeten worden.” De OAR volgt het ouderenbeleid van stadsdeel Oost op de voet en grijpt in als dat nodig is. “We geven het bestuur – gevraagd en ongevraagd – advies over voor ouderen belangrijke zaken zoals openbaar vervoer, toegankelijkheid, activiteiten en vereenzaming.”

“Die eenzaamheid, lang niet altijd zichtbaar, is een grote zorg van ons,” zegt Tunny. “We werken samen met zorginstanties in het stadsdeel, maar de nuttigste informatie komt toch van de ouderen zelf. Een voorbeeld: laatst werd in een buurt ‘gezamenlijk eten’ afgeschaft. Dat willen wij graag weten, omdat er dan voor mensen een ontmoetingsmoment weg kan vallen. Als we weten wat er speelt in een buurt, kunnen wij het bestuur er zo nodig op aanspreken.”

De OAR bestond al in het voormalige stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, maar is nu, na een korte onderbreking, opnieuw ingesteld voor heel stadsdeel Oost. De vereniging probeert ook te wortelen in de nieuwe buurten, met name in Oostelijk Havengebied en op IJburg. Tunny: “We willen laten weten dat we er zijn, zodat mensen (of instellingen) met zorgen of problemen contact met ons kunnen opnemen. Het is belangrijk dat met hun signalen iets wordt gedaan.”

Tunny werd na haar pensionering door een vriendin bij de Ouderenraad gehaald. “Ik heb ook tijdens mijn werkzame leven vrijwilligerswerk gedaan, dus ik weet welke wegen ik moet bewandelen. Frank werd er kortgeleden door Tunny bij gevraagd. “Ik zat al in enkele cliëntenraden van zorginstellingen. Dan kom je erachter dat er van alles speelt. Dat echtparen bijvoorbeeld uit elkaar worden gehaald omdat ze niet in hetzelfde tehuis terecht kunnen.”
Toch richt de OAR richt zich voornamelijk op zelfstandig wonende ouderen. Tunny: “mensen moeten in goed welzijn oud kunnen worden. En zo lang mogelijk de regie kunnen houden over hun eigen leven.”

Leden gezocht
Woonomstandigheden, openbaar vervoer en Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), maaltijdvoorzieningen, activiteiten, toegankelijkheid van buurten en gebouwen, de OAR vergadert over alle kwesties die voor ouderen belangrijk zijn. Dit gebeurt op de eerste donderdag van de maand, in het stadsdeelhuis aan het Oranje Vrijstaatplein. Op 1 december nog van 10.00 – 12.00 uur, maar met ingang van 2012 altijd van 14.00–16.00 uur. Wegens vakantie in het nieuwe jaar op 12 januari (tweede donderdag).  De vergadering is openbaar.

De Vereniging Ouderen Adviesraad (OAR) telt dertien leden, maar zou er graag zes nieuwe leden bij krijgen, zodat straks alle windhoeken van Oost vertegenwoordigd zijn. Interesse of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Tunny Jongejan-Maat, tel. 020 – 694 37 48, e-mail: t.jongejanmaat@chello.nl

Foto: Tunny en Frank, twee leden van de ouderenraad