De Brug op

Vereniging Flevoparkbad genomineerd voor penning sportraad Amsterdam

Op donderdag 4 juni as. wordt de Penning Sportraad Amsterdam alweer voor de zesde maal uitgereikt: “De Sportraad wil met de uitreiking van de Penning jaarlijks zijn waardering uitspreken over de bijzondere en zeer belangrijke prestaties die buiten de lijnen geleverd worden ten behoeve van de sport en sportbeoefening in Amsterdam. Vaak wordt nog over het sociaal-maatschappelijk belang van deze prestaties heen gekeken of worden ze overschaduwd door de sportieve successen. Met deze onderscheiding hopen wij Amsterdam en zijn bewoners te motiveren en te inspireren om zich op dit terrein blijvend in te zetten. aan een Amsterdammer die met durf, visie, ambitie en inzet een grote bijdrage heeft geleverd aan de sport in Amsterdam” .
De vrienden van het Flevoparkbad hebben de vrijwilligers van de Vereniging Flevoparkbad voorgedragen en ze zijn uit 30 voordrachten als één van de 5 kanshebbers genomineerd! Bij de uitreiking van de penning in de stadsschouwburg is iedereen welkom om te komen kijken of ze de penning in de wacht slepen. Al is een nominatie natuurlijk ook al erg eervol.
Meer info en aanmelden: http://www.sportraadamsterdam.nl/news/390-genomineerden-penning-sportraad-amsterdam-2015