Nieuws

Veilig weer naar school

Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen gaan. Dat is logisch, zou Johan Cruyff zeggen. Eerder dit jaar deed stadsdeel Oost onderzoek naar de verkeersveiligheid rond basisscholen op IJburg en in het Oostelijk Havengebied, omdat er veel klachten kwamen van ouders uit deze kinderrijke wijken. Dat onderzoek is afgerond en net voor de zomer zaten alle betrokkenen – verkeersouders van alle basisscholen, de wethouder, politie en Veilig Verkeer Nederland – weer rond de tafel om mogelijke oplossingen voor onveilige situaties te bespreken.

Aangedragen oplossingen – met name voor drukke kruispunten en de straten rondom scholen – worden nader onderzocht. “Hopelijk kunnen er enkele op korte termijn al uitgevoerd,” zegt een verkeersouder van de Willibrordschool. “Voor de IJburglaan is een speciale projectgroep opgericht. Die straat wordt als erg gevaarlijk ervaren, maar mogelijke aanpassingen moeten in samenwerking met de dienst IVV van de gemeente Amsterdam worden gedaan. Daar is meer tijd voor nodig.”

Spandoeken over de straat
‘De scholen zijn weer begonnen’, een bekende actie van Veilig Verkeer Nederland in de eerste weken na de zomervakantie. Een van de verkeersouders heeft er bij stadsdeel Oost voor gepleit dat ook boven die IJburglaan zulke spandoeken kwamen hangen. Met succes (ze hingen er zelfs ruim voor de scholen echt begonnen). “Het stadsdeel heeft het deze keer helemaal gefinancierd. Vanaf volgend jaar zullen we met de groep verkeersouders zelf sponsors moeten vinden die ons helpen met het financieren van de vergunningen en het ophangen van de spandoeken.”

Overigens, voor de bevestiging van de spandoeken zijn palen geslagen. Deze palen mogen in de toekomst, mits niet commercieel, ook voor andere aankondigingen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld die van de intocht Sinterklaas.

Op voeten en fietsen naar school
In de week van 17 september – tegelijk met de Europese mobiliteitsweek – houden basisscholen De Willibord en de Zuiderzee de actie Op voeten en fietsen naar school. Kinderen leren dan over het verkeer, en worden gemotiveerd om lopend of met de fiets naar school te komen.

Lees ook:
Verkeersveiligheid basisscholen onder de loep (15-02-2012)