Nieuws

Vanaf zomer 2022: Pont OHG–Zeeburgereiland in de vaart

Na een lang voortraject is de voorkeurroute bekendgemaakt van de veerpont tussen het Oostelijk Havengebied (OHG) en Zeeburgereiland. Vanaf zomer 2022 gaat de pont zeven jaar lang varen tussen de Sluisbuurt en de kop van Sporenburg. 
De pont is nodig omdat Zeeburgereiland steeds meer bewoners, bezoekers en onderwijsinstellingen krijgt. Hierdoor verandert het OHG van een wijk aan de rand van de stad naar een buurt met een meer centrale ligging. Goede fietsverbindingen met nieuwe wijken zijn nodig om te voorkomen dat het ov overbelast raakt en te veel mensen met de auto de stad in gaan. 
De gemeente ontving 350 reacties op de plannen. Sommige insprekers waren positief, andere uitten zorgen of kwamen met suggesties. Op basis hiervan zijn de plannen op enkele onderdelen gewijzigd. Zo worden brom- en snorscooters op de pont verboden, komen er aanpassingen op de route (accentueren van kruispunten, drempels, vergroening in de buurt). Daarnaast krijgt de pont – om uitstoot en geluid te verminderen – nieuwe, schonere dieselmotoren. 
In het laatste kwartaal van 2021 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de komst en de route van de pont.