Nieuws

Tijdelijk afvalpunt toch naar Zeeburgereiland, zorgen over veiligheid

Het tijdelijke afvalpunt op Zeeburgereiland wordt hemelsbreed zo’n honderd meter verder van de nieuwbouw aangelegd dan aanvankelijk was gepland. Een pyrrusoverwinning voor de omwonenden, want ondanks de inspanningen van buurtbewoners en de lokale politiek, komt het tijdelijke afvalpunt op Zeeburgereiland er dus toch.

Buurtbewoners waren op zijn zachtst gezegd beduusd toen ze eind maart 2018 van de plannen op de hoogte werden gesteld. In de talloze meet-ups met de gemeente was het tijdelijke afvalpunt nooit ter sprake gekomen, terwijl er wel geregeld bewonersvragen waren geweest over de plannen voor het braakliggende stuk grond naast restaurant Haddock. Opeens hoorden bewoners dat er zestien tot achttien afvalcontainers zouden worden geplaatst, bestemd voor grofvuil uit voornamelijk stadsdeel Centrum, zoals hout, ijzer en plastic, klein chemisch afval, glas en papier – overigens geen veeg- en prullenbakkenvuil uit de stad, maar wel asbest. Het afvalpunt zou zo’n drie tot vijf jaar blijven, en tegelijkertijd zou een groter en permanent recyclepunt worden gebouwd, als onderdeel van de nieuw aan te leggen bedrijvenstrook in de wijk. De haastig opgerichte klankbordgroep kon alleen nog maar meedenken over de aankleding en inrichting van het afvalpunt (moesten er bijvoorbeeld kindertekeningen op komen of niet).

De bewoners waren woedend over het besluitvormingsproces en de geopperde locaties. Ook leefden er grote zorgen over het extra verkeer dat het afvalpunt ging aantrekken, en over de luchtkwaliteit en vervuiling van de buurt. Al snel ging er een petitie rond die meer dan 700 keer werd ondertekend. Er werd een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om alle relevante documenten boven water te krijgen. Bewoners spraken in tijdens meerdere vergaderingen van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Ook de lokale politiek roerde zich. Zo gaf stadsdeelcommissie Oost een negatief advies uit over de plannen. Het zou zonde zijn van het geld en de commissie vroeg zich af waarom er niet meteen gezocht werd naar een permanente plek. En hoewel ‘heroverweging bedrijvenstrook’ in de gebiedsdoelen voor Zeeburgereiland verreweg de meest ‘gelikete’ optie was, ondernam de gemeente geen verdere actie.

Tijdens een raadsvergadering eind 2018 werd het onderwerp geagendeerd door Rik Torn (VVD) en nogmaals uitgebreid besproken. De ingediende motie – gesteund door alle oppositiepartijen – met daarin een verzoek om verder onderzoek werd door de coalitie verworpen. Torn: “De bewoners van Zeeburgereiland heb ik stuk voor stuk leren kennen als buitengewoon redelijk. Zij beseffen heel goed dat in een stad als Amsterdam ook afvalinzamelpunten moeten zijn. Waar zij echter terecht aandacht voor vroegen, was om alle mogelijke alternatieven voor het tijdelijke afvalpunt serieus te onderzoeken. Helaas heeft wethouder Van Doorninck van GroenLinks dit niet willen doen. Dat de voltallige oppositie – van links tot rechts – de door mij ingediende raadsmotie steunde, spreekt wat dat betreft boekdelen. De wethouder heeft de bewoners van het Zeeburgereiland daarmee feitelijk niet serieus genomen.”

Het afvalpunt komt er dus, weliswaar iets verderop dan eerst gepland. De deur lijkt nog op een kier te staan. Bewoners kunnen bezwaar maken tegen het besluit, maar moeten dat indienen bij stadsdeel Oost, dat ook de vergunning afgeeft en zich een voorstander van de plannen heeft getoond.

Illustratie Govart.nl

Kettingreactie
Het nieuwe afvalpunt is in feite de uitkomst van een kettingreactie die begint bij het plan voor de nieuwe Javabrug op Java-eiland. Basisschool de Kleine Kapitein moet hierdoor verhuizen naar een nieuwe, permanente locatie aan de Cruquiusweg. Het Cruquiusgebied wordt de komende jaren omgebouwd tot woon-werkgebied. Een school is er dus welkom, maar het gevolg is echter wel dat het huidige afvalpunt weg zal moeten van de Cruquiusweg. Zeeburgereiland is als meest geschikte nieuwe locatie uit de bus gekomen.
“Het is enorm krom dat dit afvalpunt weg moet uit het Cruquiusgebied, dat als nieuwe woonwijk zo mooi en schoon mogelijk moet worden, en dat het vervolgens pal tegen onze woonwijk aan komt waar notabene een school staat waar de kinderen al te kampen hebben met de vervuilde lucht van de snelweg”, merkt bewoonster Wendy Ho hierover op.

(Er is nu besloten voor locatie 1 voor het tijdelijk afvalpunt, zie afbeelding.)