Nieuws

Theehuis in Theo van Goghpark

Om de levendigheid in het nog jonge Theo van Goghpark te verhogen wil stadsdeel Oost er een theehuis met terras realiseren. Ze nodigt ontwikkelaars en ondernemers uit hiervoor een plan te maken. Als het Theo van Goghpark straks volgroeid is, is het ‘een groene oase’, met onder meer een grasveld, bomen, paden en voorzieningen voor recreatie en sport.

Prijsvraag
Voor de ontwikkeling van het plan is een prijsvraag uitgeschreven. Alle voorwaarden, het Programma van Eisen en de jurering zijn vanaf 23 juni 2010 te downloaden op de website van het stadsdeel: www.amsterdam.oost.nl. DE uiterste inzenddatum is 23 juli 2010.