Stage- en werkbeurs voor jongeren

In hotel Casa 400 organiseert stadsdeel Oost een beurs voor jongeren die een stageplek of werk zoeken. Op Oost Werkt staan werkgevers – zo’n 40 bedrijven en organisaties – met vacatures en stageplekken. Je kunt er ook informatie krijgen over […]

Nieuwe begroting Oost: stadsdeel financieel gezond

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost presenteerde in september de programmabegroting 2014. Die laat zien een gezonde financiële situatie zien. Stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk (financiën): “We hebben toegewerkt naar een kleinere organisatie, met minder budget en minder personeel.” De afgelopen […]

Oost digitaliseert inspraak

Amsterdam-Oost trekt een ton uit voor het opzetten van een digitaal platform voor burgerparticipatie. Dit initiatief van de PvdA kon rekenen op brede steun in de raad. Bijna alle informatie is al wel digitaal beschikbaar, maar voor burgers vaak slecht […]

Oost, een duurzaam stadsdeel

In stadsdeel Oost lopen tientallen projecten om de duurzaamheid te bevorderen. Wethouder Nevin Özütok zet zich hier met volle overtuiging voor in. “We zijn koploper in afval scheiden.” Vanochtend heeft ze nog fruitbomen geplant op sportpark Middenmeer-Voorland, daarna opende ze […]

Werk mee in de natuur zaterdag

Aanstaande zaterdag 9 maart organiseert de stadsdeelecoloog van Oost Els Corporaal weer een natuurwerkdag op de Diemerzeedijk. De jonge wilgen moeten uitgetrokken, een onderdeel van het natuurbeheer. Je bent van harte welkom om mee te helpen. Aanmelden kan via e.corporaal@oost.amsterdam.nl. […]

Politieke avond over ondernemen in Oost

Op dinsdag 13 november van 20.00 tot 22.30 uur organiseert de stadsdeelraad Oost in de Meevaart in Amsterdam een Politieke Avond over Ondernemerschap in Oost. Bewoners, ondernemers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om mee te praten over dit […]

Oost wil MuzyQ kopen

Het stadsdeelbestuur wil een bod uitbrengen op het gebouw van MuzyQ en zo de financiële schade voor de gemeente zoveel mogelijk beperken. Op 4 september liet geldverstrekker FGH bank de eigenaar van het pand laten weten dat de lening van […]

Nieuw plan voor oostelijk deel Oostpoort

Het oostelijke nog braakliggende puntje van Oostpoort, nieuwbouwwijk in ontwikkeling, wordt stapsgewijs ontwikkeld. Er komen minder appartementen en meer laagbouwwoningen dan eerst bedacht. Daarover hebben stadsdeel Oost en ontwikkelaar OCP overeenstemming bereikt. Het nieuwe plan sluit beter aan bij de […]

Oost zet eigen kunstcollectie te koop

Stadsdeel Oost wil af van het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) aan de Oranje Vrijstaatkade. Als het aan het dagelijks bestuur ligt, wordt de oplossing gezocht in privatisering. Onzin, vinden tegenstanders. De collectie valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar: […]

Wat zijn het er veel!

Het stikt in het Diemerpark van de konijnen, dat hadden we allemaal al gemerkt. Maar waarom zitten ze daar eigenlijk en hoeveel zijn het er? Is er sprake van een plaag? We vragen het aan stadsecoloog Els Corporaal van stadsdeel […]

Winkeliers zien grote markt niet zitten

Als het aan Stadsdeel Oost ligt, staat er vanaf september op het IJburgse Joris Ivensplein een wekelijkse markt. Ze heeft voor de organisatie ervan al een commerciële partij geselecteerd. Ondanks andersoortige adviezen, lijkt het een grote markt te worden, met […]

Welzijnssubsidies Oost aangepakt

Het stadsdeelbestuur heeft verregaande voorstellen aan de stadsdeelraad gedaan om het beleid op welzijnssubsidies te herzien. Een aantal activiteiten die jarenlang gesubsidieerd plaats vonden, krijgen vanaf 2013 geen geld meer van het stadsdeel. Het is tijd voor een nieuwe aanpak […]