Nieuws

Symposium Langer Thuis op 4 oktober. OAR: ‘We zien het als onze taak om met bewoners in gesprek te gaan

Op vrijdag 4 oktober vindt het symposium Langer Thuis plaats, georganiseerd door de Ouderen Adviesraad Amsterdam (OAR) in samenwerking met stadsdeel Oost. De OAR zet zich in voor 55-plussers in Amsterdam-Oost. Misstanden kaarten ze aan bij de lokale politiek. Een belangrijk aandachtspunt nu is om langer thuis wonen voor ouderen makkelijker te maken. “Iedereen heeft behoefte aan gezelschap en gezelligheid. Op 4 oktober laten we zien wat er in Oost al wordt gedaan om de bewoners te stimuleren en te ondersteunen.”

Het politieke beleid is al een tijdje: ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Veel ouderen wíllen dat ook, zelfstandigheid maakt vaak gelukkig. Noodzakelijke voorzieningen schieten helaas nog vaak tekort en als er iets geregeld moet worden, zoals een traplift, zijn de procedures soms zo stroperig dat het schrijnend wordt. Tunny Jongejan-Maat en Frank Stork van de OAR maken zich zorgen. Frank: “De politiek werkt voor de praktijk uit. Voor je de voorzieningen weghaalt, moet je eerst de vraag stellen: wat is er nodig om mensen – met behoud van kwaliteit van leven – langer thuis te laten wonen?”
“We voelen ons verantwoordelijk om iets te doen. Het gaat vaak om kwetsbare ouderen, vult Tunny aan. “Eenzame mensen bijvoorbeeld, die geen sociaal vangnet (meer) hebben. Maar net zo vaak gaat het om ouderen die goed zelfstandig kunnen zijn, mits ze een beetje hulp krijgen bij het aanbrengen van aanpassingen in huis. Iets ogenschijnlijks simpels als een lampje dat automatisch aangaat in de gang of een drempel die weggewerkt moet worden kan al voldoende zijn.”

Ze noemt een voorbeeld van een oudere dame die al tientallen jaren fijn in haar huisje op driehoog in Indische Buurt woont, en slecht ter been is geworden. Ze wil niet weg, maar om te kunnen blijven heeft ze een traplift nodig. “Dat is een rechtszaak geworden, de gemeente kwam steeds met een nieuwe uitvlucht waarom die traplift er níet kon komen. Terwijl: het is niet zo dat die gemeente snel een passende woning heeft waar ze wél zelfstandig oud kan worden.”

Nieuwe woonvormen, zoals groepswonen, behoren tot de oplossingen. Akropolis op Zeeburgereiland is een geslaagd voorbeeld, en een groep Turkse en Hindoestaanse ouderen heeft ook een project groepswonen ingediend bij de gemeente. Deze groepen komen hun verhaal vertellen op 4 oktober.

Wat bij langer thuis wonen ook een thema is: anderen ontmoeten en leuke dingen kunnen blijven doen. Frank: “Daarom zijn de buurtkamers en andere plekken om samen te komen en eten zo ontzettend belangrijk.” Zelf organiseert hij al jaren Resto, een driegangenmaaltijd voor ouderen voor minder dan vijf euro in Café Genieten. “Het zit altijd vol. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap en gezelligheid.” Hij noemt ook het jaarlijkse ritje op de historische tram 9 van Diemen naar CS. “Dan komen de verhalen, mooi hoor. De behoefte is enorm, maar het moet wél georganiseerd en gevonden worden.”

Er komt nog veel meer aan bod tijdens het symposium, dat niet alleen voor ouderen, maar ook voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden is. Tunny: “Het wordt steeds belangrijker dat mensen er eerder over gaan nadenken: ben ik geworteld in mijn buurt, welke contacten heb ik, kan en wil ik hier oud worden? Op een dag tenslotte, worden we allemaal oud.”

Meer weten over de OAR, heb je vragen of zorgen? Loop binnen bij het spreekuur, elke maandag- en dinsdagmiddag van 14.00–16.30 uur in Grand Café Genieten, Oranje Vrijstaatplein 2.
● 
www.oar-oost.nl ● 020-2535554


Langer Thuis

Symposium met informatiemarkt

vrijdag 4 oktober van 9.30 tot 16.30 uur

Grand-Café Genieten en het Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein

Vragen stellen * luisteren * informatie * discussie * ontmoeten * 

Thema’s:
 wonen, mobiliteit en toegankelijkheid, opvang en begeleiding, tijdelijke opvang, dementie, activiteiten in de buurt.

Veel instellingen, organisaties en deskundigen uit Oost presenteren zich
Zoals: ZGAO, Civic, OAR, het stadsdeel, woningcorporaties, politie en brandweer, woongroep Akropolistoren, Samen-op-stap-bus, Cordaan, Dynamo, samendementvriendelijk.nl en Wit Mobiliteit.

Informatie en aanmelden: 
-Frank Stork: cicogna@planet.nl
-Tunny Jongejan-Maat: 020-6943748