Nieuws

Struinen langs dijken en sluizen – een heerlijke wandeling door Oost (15 km)

Voor een wandeling door het groen hoef je niet ver te reizen: ook Oost kent z’n stille en natuurrijke plekken. Wandelschoenen aan, sjaal om en even lekker uitwaaien met deze voorjaarswandeling.

Kijk voor de gedetailleerde routebeschrijving van deze wandeling onderaan dit verhaal.

De wandeling begint op de hoek van het Flevopark en de Valentijnkade bij Buurttuin Valentijn*(1), een moestuintjesinitiatief van buurtbewoners. Loop langs de wuivende riethalmen van de vaart en laat de drukte van de stad langzaam achter je. Links ligt de Joodse begraafplaats*(2), die in 1714 in gebruik werd genomen toen de begraafplaats Muiderberg vol begon te raken. Tussen 1714 en 1942 zijn hier zo’n 100.000 Joden begraven. Een paar jaar geleden werden ruim honderd grafstenen aan de zuidzijde gerestaureerd, zodat dit deel een beeld geeft van de oorspronkelijke situatie. De plek wordt grotendeels met rust gelaten, waardoor vogels als de rietgors en karekiet, maar ook de ringslang er ongestoord kunnen leven. Voormalig stadsecoloog Martin Melchers noemt de begraafplaats niet voor niks de ‘ecologische kurk waar het Flevopark op drijft’. De plek is niet toegankelijk voor publiek, maar je kunt er een blik op werpen door de spijlen van het hek.

Steek het bruggetje over naar het Zomerpad. Dit pad komt uit op het Amsterdam-Rijnkanaal*(3), waar dag in dag uit vrachtschepen varen. Het kanaal verbindt de Amsterdamse haven met het Duitse Ruhrgebied. Nadat de Rijn in 1992 werd verbonden met de Donau via het Main-Donaukanaal worden steeds meer waterdieren uit de regio van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee in dit water aangetroffen: vissen zoals de zwartbekgrondel, marmergrondel, Pontische stroomgrondel, Russische steur en bepaalde garnalen en mosselen.

Beklim de Nesciobrug*(4) en loop de Diemerzeedijk*(5) op. Deze dijk van klei werd al in de 13de eeuw aangelegd om het land tegen de Zuiderzee te beschermen. Hij loopt helemaal door tot Muiden. Van oudsher leven er ringslangen, vossen, hermelijnen en blauwborsten rondom de dijk. In het water aan de rechterzijde zijn in 2012 ondieptes gemaakt met riet, waarin watervogels, vis en ringslangen kunnen schuilen.

Camping Zeeburg*(6) is een leuk punt om een kop koffie te drinken. Tussen de jonge backpackers in het café-restaurant voel je je al snel een toerist in eigen land. De hemel boven de camping is ’s nachts relatief donker. Daarom is dit één van de locaties van de Volkssterrenwacht. Bezoekers mogen op die avonden door de telescopen naar sterren en planeten kijken.

Via de Amsterdamsebrug en de Zuiderzeeweg bereik je de Zuider IJdijk. Jaarlijks passeren zo’n 120.000 schepen de Oranjesluizen*(7). De sluizen helpen de waterhoogte in het Noordzeekanaal op peil te houden en ze zorgen ervoor dat er niet te veel zilt water uit het Noordzeekanaal in het IJsselmeer komt. De drie kleine sluizen zijn bedoeld voor kleine beroepsvaart en pleziervaart, een grote sluis is bestemd voor binnenvaart. Twee vispassages laten vissen door als paling, zwartbekgrondel en snoekbaars. Via de geheimzinnige rafelranden van Zeeburg – met artistieke woonwagenterreinen – loop je terug naar het Flevopark*(8).

Lees ook:
Een prachtige voorjaarswandeling door Oost: Van Watergraafsmeer tot de Diemer Vijfhoek (27-03-2015)


Routebeschrijving voorjaarsnatuurwandeling:

Begin op de Valentijnkade, op de hoek van het Flevopark, bij de moestuintjes van Buurttuin Valentijn*(1).
Loop over de Valentijnkade langs het park en de vaart in oostelijke richting. Je passeert de Joodse begraafplaats*(2) en aan de overkant Science Park met de bèta-faculteit van de Universiteit van Amsterdam en andere onderzoeksinstellingen op het gebied van exacte wetenschappen.
Steek via het bruggetje het water over naar rechts zodat je op het Zomerpad komt.
Volg dit pad tot je niet verder kunt en sla linksaf zodat je op de Westelijke Merwedekanaaldijk terechtkomt en langs het Amsterdam-Rijnkanaal*(3) loopt in zuidoostelijke richting.
Beklim de trap van de Nesciobrug*(4) en sla als je aan de overkant van het kanaal beneden komt drie keer achter elkaar linksaf, zodat je over de Diemerzeedijk*(5) in noordelijke richting loopt.
Vlak nadat je Camping Zeeburg*(6) aan je rechterhand bent gepasseerd, beklim je de Amsterdamsebrug zodat je op de Zuiderzeeweg loopt richting Zeeburg.
Bij de stoplichten twee maal oversteken, zodat je aan de linkerzijde de Zuiderzeeweg blijft volgen.
Voordat de brug over het water gaat, de ventweg aan de linkerzijde inslaan. Aan het eind van de ventweg linksaf, Zuider IJdijk.
Aan het eind van deze weg zie je rechts de Oranjesluizen*(7).
Linksaf slaan (je kunt hier op de dijk lopen, aan het eind is er weer een pad naar beneden).
Helemaal aan het eind van de straat bij de T-splitsing sla je rechtsaf en volg je de bocht naar links zodat je langs het Amsterdam-Rijnkanaal blijft lopen. De trap beklimmen en de Amsterdamsebrug oversteken.
Beneden bij de stoplichten oversteken naar links en door het Flevopark*(8) terugkeren naar de Valentijnkade.