Nieuws

Strandeiland? Tien jaar geleden hadden we het nog over Middeneiland…

IJburgers van het eerste uur krabden zich even achter de oren toen zij onlangs lazen dat Amsterdam heeft besloten om Strandeiland aan te leggen. Strandeiland, dat was toch dat kleine langgerekte eiland dat ten zuidoosten zou komen van Middeneiland? Wat krijgen we nu?

De plattegrond van IJburg die zij in het begin van deze eeuw bij de aankoop van hun woning op Haveneiland, Steigereiland of de Rieteilanden ontvingen liet iets anders zien dan nu in de krant werd getoond. Op de eerste plattegrond van de IJburgse archipel zag je behalve de kavelverdeling van IJburg 1 óók de contouren van alle eilanden die er in fase 2 bij zouden komen. Je zag Centrumeiland, Buiteneiland, Middeneiland en Strandeiland. En op de nieuwe tekening zie je dat Middeneiland en Strandeiland zijn samengevoegd en nu samen Strandeiland heten. Hoe dat zo? De ‘Uitgangspuntennotitie Strandeiland’ die het college van B en W eerder dit jaar bekrachtigde, legt in een woord vooraf uit hoe het zit:

Wie in de geschiedenis van IJburg duikt (bijvoorbeeld in het boek IJburg uit schuim geboren dat de uitgever van deze krant in 2012 publiceerde bij het tienjarig bestaan van IJburg) ziet dat er wel vaker met de namen en contouren van de eilanden is geschoven.

In het ontwerp van 1995 zat het toekomstige Centrumeiland nog aan Haveneiland vast. Daarnaast was er een groot Strandeiland gepland, dat als polder zou worden aangelegd. Later werd besloten om Centrumeiland van Haveneiland los te maken en Strandeiland te splitsen in twee aparte eilanden, die net als de andere eilanden zouden worden aangeplempt. Het zuidelijke deel bleef Strandeiland heten, het noordelijke deel werd Middeneiland genoemd.

En nu heet het allemaal weer Strandeiland. Een vlag die de lading dekt. En inderdaad, veel leuker toch, als je straks kunt zeggen dat je op Strandeiland woont?

Middeneiland? Je moet er niet (meer) aan denken! Komende zomer gaat de aanleg van Strandeiland van start.

Middeneiland heet voortaan Strandeiland
Alle eilanden van IJburg dragen in hun naam een belangrijk en duidelijk herkenbaar karakteristiek van het eiland. Voor Middeneiland gold dat niet. In de plannen voor dit eiland zijn zowel het grote stadsstrand van Amsterdam als kleine natuurstrandjes opgenomen. Het voorstel is dan ook om voortaan te spreken over Strandeiland. Deze naam dekt de lading.