Nieuws

Stichting Antar ondersteunt kwetsbare kinderen uit Oost

Stichting Antar krijgt een bijdrage van €3000 van het Oranje Fonds voor het ondersteunen van kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis onder meer in de Indische Buurt. Door het coronavirus zitten kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur valt weg en ook veel sociale contacten. In de zomervakantie organiseert de stichting een extra zomerkamp en er zijn meer activiteiten. 

Doordat in kwetsbare gezinnen problemen spelen zoals armoede, psychische klachten en het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal is het voor veel van deze ouders niet mogelijk om hun kinderen te ondersteunen bij bijvoorbeeld thuis leren, een gezond dag- en nachtritme of ontspanning.

Stichting Antar, een thuis voor kinderen, organiseert al 26 jaar kindermiddagen, weekenden en kampen voor kwetsbare kinderen in Amsterdam. Door de Coronamaatregelen kon zij haar reguliere activiteiten niet meer organiseren, terwijl de kinderen die juist nu zo hard nodig hebben. Vandaar dat Antar, met in achtneming van de RIVM-richtlijnen, alles binnen haar mogelijkheden doet om kinderen en hun ouders te blijven ondersteunen in deze tijd.

Het aantal dagen dat kinderen bij Antar kunnen komen voor onder meer huiswerkbegeleiding, sport en spel is verdubbeld. Hierdoor kunnen de meest kwetsbare kinderen, in kleine groepjes, een paar uur per dag in een rustige omgeving met de nodige hulp hun huiswerk maken en contact hebben met leeftijdsgenootjes. Dit ontlast het hele gezin. Verder kunnen kinderen altijd langs komen om hun hart te luchten en even op adem te komen. 
Stichting Antar brengt speel- en ontwikkelingsmateriaal langs bij kinderen die van hun ouders niet naar buiten mogen, en houdt contact met hen via kanalen als Whatsapp. Kinderen die uit beeld zijn verdwenen en waarover Antar zorgen heeft worden gebeld of bezocht. Antar signaleert waar kinderen of ouders serieus in de knel zitten. Antar biedt dan ondersteuning of geeft een melding af bij de hulpverleningsinstanties.    

Tijdens de zomervakantie zullen er twee in plaats van één kamp georganiseerd worden. In de weken dat er geen kamp is, zijn er kindermiddagen en weekendactiviteiten. Voorzitter Stichting Antar: “Nu de tweedeling in de samenleving door de coronacrisis groter wordt, is het van nog groter belang dat kwetsbare kinderen gestimuleerd worden in hun gezonde ontwikkeling. Het is noodzakelijk voor een gezonde samenleving.”
www.stichtingantar.nl