Nieuws

Stadsdeel Oost deelt gemeenschapsgeld uit aan bewoners

Via het project Oost Begroot van Stadsdeel Oost kunnen bewoners met ideeën komen voor hun buurt, en vervolgens bepalen waar het geld aan besteed wordt. Per buurt geeft Oost 200.000 euro weg. Bewoners vanaf 12 jaar kunnen al meedoen.

Eerst moeten bewoners samen bepalen wat de vijf ‘aandachtspunten’ van hun buurt zijn. Ze gaan hierover tijdens een eerste ronde met elkaar in gesprek. Aangezien buurtbewoners, zo redeneert het stadsdeel, het beste weten waar in hun buurt behoefte aan is, kan je alleen deelnemen aan bijeenkomst in je eigen buurt. In ronde twee wordt het geld over de ‘aandachtspunten’ verdeeld. Vervolgens, in ronde drie, kunnen deelnemers binnen die ‘aandachtspunten’ plannen aandragen. Die plannen zijn daarna voor iedereen in te zien en iedereen kan de plannen ‘liken’. Vervolgens worden deze plannen getoetst. Plannen die voldoen aan de criteria en minimaal 30 ‘likes’ hebben gekregen, komen in aanmerking voor uitvoering. Tenslotte kunnen alleen buurtbewoners stemmen op de plannen die door de toetsing zijn gekomen. De plannen met de meeste stemmen worden tijdens een buurtfestival bekend gemaakt.
Deze werkwijze, vindt het stadsdeel, sluit aan bij het buurtbouwen, het zoeken naar verbinding met bewoners, ondernemers en de gemeente om zo samen sterke buurten te bouwen. 

Oost Begroot is er alleen voor de buurten Oud-Oost, Watergraafsmeer, IJburg/Zeeburgereiland en Indische Buurt/Oostelijk Havengebied.

Op amsterdam.nl/oostbegroot vind je data en later de projecten.