Nieuws

Stadsdeel Oost beperkt uitgave parkeervergunningen

Het beleid voor het uitgeven van parkeervergunningen op straat verandert. Bewoners krijgen geen vergunning meer als er in hun wooncomplex parkeerplekken beschikbaar zijn om te huren of te kopen. De maatregel geldt alleen voor toekomstige bewoners en wordt van kracht op 28 februari na behandeling in de raadscommissie Openbare Ruimte en Financiën.

Dit besluit heeft stadsdeel Oost genomen naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak in West. Daar stelde de rechter stadsdeel West in het gelijk in de bezwaarprocedure van een bewoner die geen
parkeervergunning kreeg. Voor het stallen van zijn auto kon de bewoner een garageplek huren,
oordeelde de rechtbank.

In stadsdeel Oost is het nu nog zo dat mensen die een woning huren of kopen niet verplicht zijn ook
een garageplek te huren of te kopen. “De uitspraak van de rechter dwingt ons deze keuzevrijheid niet
langer te handhaven”, zegt Jeroen van Spijk, portefeuillehouder parkeren in stadsdeel Oost. “Vooral
voor IJburg heeft deze verandering nogal wat gevolgen. In deze nieuwbouwwijk zijn bewust veel
garages gebouwd om de parkeerdruk op straat te beperken. Om voldoende openbare ruimte over te
houden voor groen, spelende kinderen en voetgangers, heeft de gemeente gekozen voor het inpandig
parkeren in de dichtbebouwde wijk. Bewoners die een garageplek niet wensten te huren of te kopen,
konden tot nu toe wel een parkeervergunning voor op straat krijgen. Die keuze hebben ze straks niet
meer.”

Met de invoering van de maatregel in het hele stadsdeel Oost zullen toekomstige bewoners een
inpandige parkeerplaats moeten huren of kopen, zolang er een plek beschikbaar is in hun
wooncomplex. Daardoor krijgen ze te maken met hogere woonlasten, wat Van Spijk betreurt. “De
uitspraak van de rechter raakt vooral mensen die een sociale huurwoning willen gaan betrekken. Het
is spijtig dat de rechtbank bij haar oordeel geen rekening heeft gehouden met de financiële gevolgen
voor veel woningzoekenden.” Een garageplek kost aanzienlijk meer dan de 17 euro per maand voor
een parkeervergunning. Het huren van een parkeerplaats in de garage kost maandelijks 90 tot 150
euro. De koopprijs van een garageplek bedraagt gemiddeld 35 duizend euro. De gerechtelijke
uitspraak geldt overigens voor alle stadsdelen, aldus de wethouder.