Nieuws

Stadsdebat over de Sluisbuurt

Amsterdam gaat tot 2025 50.000 woningen bouwen in Amsterdam. Die zijn hard nodig, Amsterdam is en blijft populair. Op de kop van Zeeburgereiland wordt een nieuwe wijk ontwikkeld, de Sluisbuurt. Maar hoe bouw je een stad voor jong en oud? Over dit onderwerp en andere thema’s wil de gemeente graag van gedachten wisselen. Het plan voor de Sluisbuurt bevat ook woontorens tot 143 meter hoog, aan het IJ. De wijk wordt groen, met mooie waterkanten en voorzieningen als winkels, bedrijfsruimtes, horeca en scholen. Er komen maximaal 5.500 woningen, waarvan 30 procent bestemd is voor sociale huur. In het het debat komen vragen als ‘hoe bouwt de stad genoeg woningen voor iedereen?’ en ‘hoe worden nieuwe wijken aantrekkelijk?’ en thema’s als bereikbaarheid, parkeren en voorzieningen aan bod. Voor het debat op 28 februari in De Balie is aanmelden verplicht, dat kan via www.debalie.nl. Sprekers zijn onder anderen wethouder Eric van der Burg en stedenbouwkundige Mirjana Milanovic. Hadassah de Boer, bekend van At5, begeleidt de avond, die afgesloten wordt met een plenaire discussie. Zie ook www.amsterdam.nl/sluisbuurt.

Veel animo voor hoogbouw en brug
Intussen is onder geïnteresseerden een peiling gehouden onder 554 mensen die zich aanmeldden voor de nieuwsbrief. Uit de antwoorden blijkt dat meer dan de helft van geïnteresseerden op zoek is naar een nieuwe woning. Een kwart is omwonende en wil weten wat er in de buurt komt. Met 22% is het aantal geïnteresseerden in architectuur en stedenbouw opvallend hoog. Ongeveer twee derde van de respondenten vindt de combinatie van hoogbouw tot 143 meter en lagere bebouwing aansprekend. Van de 172 omwonende geïnteresseerden vindt 52% hoogbouw wel aantrekkelijk, maar 45% vindt dat het lager moet. Over de fietsverbinding met de binnenstad via een brug naar het Oostelijk Havengebied zijn de ondervraagden zeer uitgesproken: meer dan 80% is voor het realiseren van een fietsbrug. Bewoners van het Oostelijk Havengebied zijn er kritisch over, al is in totaal 64% van de groep omwonenden voor. In de Sluisbuurt komt gemiddeld één parkeerplek per twee woningen. Voor 46% van de ondervraagden is wonen zonder eigen parkeerplaats niet aantrekkelijk. Van de ondervraagden woont vier op de vijf al in Amsterdam.