Nieuws

Sluiseiland Zeeburg is niet meer

Rijkswaterstaat heeft het sluiseiland Zeeburg verwijderd uit het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK). Het eilandje maakte onderdeel uit van een sluizenstelsel dat vroeger bescherming bood bij hoogwater. Andere delen van het complex waren al eerder verwijderd.
Het ARK is een drukke vaarroute, en het eilandje vormde steeds meer een knelpunt voor de scheepvaart. Door de ingreep is de vaarweg verbreed van 50 naar 100 meter, wat de doorstroming en de veiligheid sterk verbeterd heeft.
In de bocht van het ARK, ten zuiden van het voormalige sluiseiland, wordt komend jaar een natuurvriendelijke oever aangelegd. Deze zal bestaan uit een vooroever met een luwe zone daarachter, waar diverse soorten flora en fauna zich kunnen ontwikkelen.