Nieuws

Sluisbuurt krijgt ondergronds afvalinzamelingssysteem

De gemeente Amsterdam heeft de aanleg van een ondergronds afvalinzamelingsysteem (OAT) in de Sluisbuurt gegund aan MariMatic uit Finland. Bij het ontwerp van de wijk – 5500 woningen in een mix van hoog- en laagbouw – is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en innovaties, ook op het gebied van afvalinzameling. 
Bewoners kunnen straks in hun woongebouw op een centrale plek hun afval en grondstoffen aanbieden bij meerdere inwerpopeningen van het buizenstelsel. Via die buizen worden de verschillende stromen ondergronds getransporteerd naar de inzamellocatie, vanwaar het vervolgens wordt opgehaald door vuilniswagens. Zo hoeven er geen zware vuilniswagens door de wijk te rijden en wordt openbare ruimte gespaard, doordat er op straat geen afvalcontainers nodig zijn. Via dit vernieuwende systeem kunnen restafval en de drie circulaire afvalstromen – GFE (groente, fruit en etensresten), OPK (oud-papier en karton) en PMD (plastic, metalen en drinkpakken) – worden ingezameld. Glas, groot karton en klein huishoudelijk afval kunnen niet via de buizen, dit afval wordt in rolcontainers op dezelfde inzamellocatie verzameld. De eerste Sluisbuurtbewoners worden in 2023 verwacht.