Nieuws

Science Park: Het best bewaarde geheim van Amsterdam

Onderzoek naar plastic zonnecellen, een proeffabriek voor de omzetting van blauwalg naar biobrandstof, het grootste internetknooppunt ter wereld, het is indrukwekkend wat er allemaal gebeurt in het Science Park Amsterdam. Toch zijn maar weinig buurtbewoners daarvan op de hoogte. Tijd voor een nadere kennismaking.

Het duizelt Hetty Vlug, directeur van het Science Park Amsterdam, zelf ook nog regelmatig. Want de ontwikkelingen in het Science Park – een Amsterdamse Silicon Valley ingeklemd tussen Flevopark, Indische Buurt en Watergraafsmeer – gaan razendsnel. Wat in de jaren 60 begon als een initiatief van enkele internationaal gerenommeerde onderzoekscentra op het gebied van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, CWI, Nikhef, AMOLF en SARA, breidt zich de laatste jaren uit tot een campus van internationale allure. Zeker sinds ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) haar weg naar het Science Park heeft gevonden. De faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) is er sinds 2009 gevestigd in het nieuwe bètafaculteitsgebouw. Het Science Park Amsterdam vormt daarmee de grootste clustering van exacte wetenschappen in Nederland. En daar blijft het niet bij. Want ook het Amsterdam University College (AUC), het samenwerkingsverband tussen de UvA en de Vrije Universiteit (VU), trekt naar het Science Park, in een prachtig nieuwe gebouw dat september aanstaande haar deuren opent.

Science Park Amsterdam vormt een gezamenlijke ontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam, de Gemeente Amsterdam en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), vertelt Vlug. “Het park is belangrijk voor de gemeente Amsterdam. Het levert een bijdrage aan de (fundamentele) wetenschap, aan de Amsterdamse kenniseconomie en daarmee aan de economische agenda van Amsterdam.”

Kruisbestuiving
Vlug benadrukt dat vier O’s centraal staan bij de activiteiten in het Science Park, de O van onderzoek, onderwijs, ondernemen en ontmoeting. De O van onderwijs kreeg de afgelopen weken een extra impuls door recente afspraken over nauwe samenwerking in de exacte wetenschappen tussen UvA en VU. Ook het ondernemen verloopt voorspoedig. Steeds meer jonge, innovatieve bedrijven, de zogenaamde start-ups, vestigen zich in het 70 hectare grote wetenschapspark. “We stimuleren dat van harte omdat we willen dat het onderzoek dat hier plaatsvindt ook zijn weg vindt naar het bedrijfsleven, de markt en uiteindelijk de consument.”

Vlugt hecht vanuit haar gemeentelijke betrokkenheid veel waarde aan de O van ontmoeten. Want alleen wanneer wetenschappers, studenten, ondernemers én buurtbewoners elkaar ontmoeten, kan er kruisbestuiving optreden en kunnen nieuwe, creatieve ideeën ontstaan. Elkaar ontmoeten kan bijvoorbeeld in café-restaurant Polder, dat op termijn zijn intrek zal nemen in de Anna Hoeve, de historische boerderij die nog uit de 17e eeuw stamt en momenteel wordt gerenoveerd. Contacten met de buurt vinden onder andere plaats in het sportcentrum Universum, dat toegankelijk is voor zowel studenten en medewerkers van het Science Park als bewoners uit de buurt. “En we organiseren evenementen die ook door buurtbewoners bezocht kunnen worden. Momenteel bereiden we ons eerste Science Filmfestival voor en we organiseren binnenkort ook het Science Park schaaktoernooi. We zeggen wel eens: het Science Park is het best bewaarde geheim van Amsterdam. Maar dat gaat snel veranderen.”

Door Michel van Dijk

‘Bewoners’ nu en straks
800 medewerkers NWO
550 medewerkers in de bedrijfsverzamelgebouwen
1500 medewerkers en wetenschappers FNWI
2500 studenten FNWI
600-900 studenten Amsterdam University College
2500 bewoners woningbouw (na oplevering alle projecten)

Wist u dat?
Het Nationaal Instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) betrokken was bij de bouw van de deeltjesversneller CERN in Genève en nog steeds actief deelneemt aan het CERN-onderzoek?
De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), het grootste internetknooppunt ter wereld, is begonnen op Science Park Amsterdam?
De AMS-IX beschouwd kan worden als derde Nederlandse ‘mainport’, naast de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol?
Het berekeningssysteem voor het navigatiesysteem TomTom door het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) op Science Park Amsterdam is bedacht?