Nieuws

Schellingwouderbrug helemaal afgesloten van 17-19 maart

Van zaterdag 17 tot maandag 19 maart en van zaterdag 16 tot maandag 18 juni 2012 is de brug afgesloten voor al het verkeer. Gemotoriseerd verkeer wordt via de Zeeburgertunnel omgeleid. Voor het fietsverkeer zet Rijkswaterstaat pendelbussen in.

 

De Schellingwouderbrug dateert van 1957 en is na al die jaren aan een grootscheepse renovatie toe. In fasen krijgt de brug een compleet nieuwe bovenbouw. De bewegende delen worden voorzien van een nieuw brugdek en er komt een nieuwe boogconstructie. Daarnaast worden de toeritten van het vasteland naar de brug vernieuwd. De fiets- en voetpaden worden verbreed en komt er een duidelijke onderscheiding van de rijstroken.

 

Aan de noordzijde van de brug komen zogenoemde ‘luie trappen’, waardoor fietsers en voetgangers de brug gemakkelijker over kunnen. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren geldt na de renovatie een maximumsnelheid van 50 km/uur.

 

Het eerste deel van de werkzaamheden is in 2011 uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op: www.rijkswaterstaat.nl. Later wordt ook de Amsterdamse brug nog helemaal opgeknapt.