Nieuws

Saar Boerlage protesteert tegen Sluisbuurt: ‘Ik ben nog niet klaar’

De bouw van de eerste woningen op de Sluisbuurt staat gepland in 2020. Maar de Raad van State buigt zich momenteel over de bezwaren van vier groepen klagers, waaronder de groep van Saar Boerlage, omwonende én activiste van het eerste uur. 

Ze woont sinds enige jaren in de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland. Naar eigen zeggen omdat ze ooit, in 1992, met haar acties wist te voorkomen dat de Olympische Spelen naar Amsterdam zouden komen. “Daar word ik nu voor gestraft,” zegt Boerlage lachend. Ondertussen is deze volbloedactiviste ondanks haar 87 jaar met haar volgende actie bezig. Samen met 34 medebewoners diende ze bezwaar in tegen het bestemmingsplan voor de Sluisbuurt, dat momenteel bij de Raad van State ligt. “Begin oktober zou die uitspraak doen, maar ze hebben zes weken respijt gevraagd. Uiterlijk half november wordt de uitspraak verwacht.”

De Raad van State buigt zich niet alleen over de bezwaren van de groep Boerlage. “Er zijn vier groepen klagers, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), de Stichting Monumenten Amsterdam Noord (SMAN), de huidige bewoners van de Sluisbuurt en onze groep.”

Tussen de bezwaren van de klagers is veel overlap, maar verschillen zijn er ook. “De VVAB en SMAN richten zich vooral op de geplande slanke woontorens van 125 meter. De verwachting is dat die torens straks boven de grachtengordel uitsteken. En ook het uitzicht vanuit Waterland wordt erdoor geschaad.”

Route gevaarlijke stoffen
De groep Boerlage legt in zijn bezwaren, zowel tegen het bestemmingsplan als de bijbehorende milieueffectrapportage (MER), andere accenten. “Allereerst is er nul inspraak geweest voor omwonenden. Daarnaast maken we ons zorgen over de groepsveiligheid van de bewoners van het Zeeburgereiland, inclusief Sluisbuurt. De gevaarlijke-stoffenroute loopt over de Schellingwouderbrug. Als er ongelukken gebeuren zou dat tot veel slachtoffers kunnen leiden. Zeker als er straks een dichtbebouwde woonbuurt bij komt. Daar komt bij dat de slanke, hoge woontorens volgens de nieuwe wet- en regelgeving in 2020 vrijwel volledig energieneutraal moeten zijn. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken.”

De groep Boerlage is ook bang dat de geplande hoogbouw ten koste zal gaan van de toekomstige leefbaarheid en buurtsolidariteit van de Sluisbuurt. “We willen een gemengde wijk, met studenten, ouderen, statushouders, noem maar op. Dat kun je wel vergeten met die hoge slanke torens. Hoe hoger een gebouw, hoe hoger de kosten. Alleen rijke beurzen kunnen dat betalen.”

Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State voorziet Boerlage twee scenario’s. “Als onze bezwaren erkend worden, dan gaan die zandautootjes weliswaar gewoon door met zand heen en weer te slepen.” Ze wijst vanaf haar balkon op de 14de etage van de Akropolistoren, de seniorenflat op Zeeburgereiland, naar de zandvlakte van de Sluisbuurt. “Maar het betekent dat het huidige bestemmingsplan van tafel gaat. We zullen ervoor zorgen dat we als omwonenden dan wel met de gemeente in gesprek komen, om samen te werken aan een beter bestemmingsplan. Met als doel een mooie en leefbare woonwijk in de Sluisbuurt. Want geen misverstand, we willen graag dat er gebouwd wordt. Amsterdam heeft nieuwe woningen nodig.”

Sowieso tegenhouden
Mocht de Raad van State alle bezwaren van tafel vegen, dan zal Boerlage alternatieve scenario’s onderzoeken om de Sluisbuurt tegen te houden. “Toen we onze bezwaren indienden, speelde de stikstofdiscussie nog niet, nu wel. Als blijkt dat de Sluisbuurt stikstof produceert dat neerslaat op het IJmeer – beschermd gebied –, dan mag je er vermoedelijk niet bouwen. De stikstofdiscussie biedt perspectieven om de huidige plannen op Sluisbuurt te stoppen. Ik ben nog niet klaar.” 


Foto: Saar Boerlage wijst vanaf haar balkon richting de nog kale Sluisbuurt. Ze voert actie tegen de geplande hoogbouw. Maar veel Amsterdammers kijken ook uit naar de komst van de torens in de Sluisbuurt. Architect Jan van Erven Dorens betoogde vorige maand in deze krant: “De torens worden onderdeel van een fantastische skyline langs het IJ, die zich van mij mag uitstrekken van IJburg tot Zaandam. Vernieuwing is nu juist hetgene waar de tegenstanders bang voor zijn.”