Nieuws

Ringslangeieren tellen

Zaterdag 22 oktober wordt in het Diemerpark traditiegetrouw geteld hoeveel ringslangeieren er zijn uitgebroed. Het is een manier om uit te vinden hoe het gaat met de populatie. De ringslang is net als de meervleermuis en de waterspitsmuis een doelsoort; het park is zo ingericht dat zij hier goed kunnen leven.

Om de ringslangpopulatie te bevorderen, heeft het stadsdeel in het Diemerpark zeven broedhopen aangelegd van mest, takken en maaisel. In deze hopen is het lekker warm; ideaal voor de ringslangeieren. Ringslangen paren in de periode tussen maart en mei, de eieren worden in juni en juli gelegd en dan komen in augustus de meeste eieren uit.

Elk najaar telt stadsdeelecologe Els Corporaal samen met een groep vrijwilligers de lege eierschalen. Nevin Özütok, stadsdeelwethouder groen en dierenwelzijn, doet dit keer ook mee. Betrokken buurtbewoners, jong en oud, zijn ook zeer welkom: zaterdag 22 oktober om 11 uur verzamelen aan de voet van de Nesciobrug (Diemerparkkant). Neem je fiets mee; het stadsdeel zorgt voor een lunch.

Omdat het stadsdeel blij is met de inzet van vrijwilligers voor de natuur, en het ook nog eens het Europese jaar van het Vrijwilligerswerk is, heeft het stadsdeel voor alle deelnemers aanstaande zaterdag een kleine attentie die te maken heeft met natuur. Nevin Özütok reikt die uit tijdens de lunch, rond 12.30 uur.

De broedhopen in het Diemerpark worden jaarlijks gecontroleerd op lege eierschalen. Vorig jaar werden er 525 uitgebroede eieren gevonden.

Update 20-11-2011, 16.30 uur: Vanwege een stroom van enthousiaste aanmeldingen heeft het stadsdeel per heden helaas een inschrijfstop moeten invoeren.

Foto: Een broedhoop wordt aangelegd.