Nieuws

Politieke avond over parkeren in Oost

Op 12 april van 20.00 tot 22.00 uur houdt de stadsdeelraad Oost op het stadsdeelhuis een
politieke avond over parkeren. Dan gaan de raadsleden in gesprek met iedereen die woont of werkt of op een andere manier betrokken is met het stadsdeel. Er zijn aparte sessies met de volgende thema’s: scherpe kanten van parkeerbeleid; wat is het je waard om in de stad te wonen; fietsparkeren.

Sprekershoek

De politieke avond begint met de sprekershoek. Tussen 20.00 en 20.30 uur kunnen sprekers diezich van te voren hebben aangemeld bij de griffie het woord tot de raadsleden richten over een onderwerp naar eigen keuze. Er is ruimte voor maximaal 3 sprekers. Na de sprekershoek starten er drie verschillende sessies over parkeren onder leiding van een raadslid.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

Sessie 1: De scherpe kanten van het parkeerbeleid; drie stellingen
In deze sessie wordt er aan de hand van drie stellingen gediscussieerd over het parkeren bij sportgelegenheden, het belonen van huishoudens zonder auto en de mogelijkheid van meerdere parkeervergunningen per huishouden.

Sessie 2: Wat is het je waard om in de stad te wonen?De centrale vraag in deze sessie is: “Wat is het je waard om in de stad te wonen?” De openbare ruimte in Amsterdam Oost is schaars, wat is het je waard dat deze wordt gebruikt voor een parkeerplek? In plaats van een parkeerplek zou de ruimte ook gebruikt kunnen worden voor een speeltuin of een stuk groen. In deze sessie wordt ook een korte inleiding gehouden over het ondergronds parkeren.

Sessie 3: Fietsparkeren
In deze sessie wordt een inleiding gehouden over de dilemma’s die optreden bij fietsparkeren en het maken van beleid daarvoor. Het gaat dan onder andere over het draagvlak voor fietsparkeren, de kosten van parkeren in de openbare ruimte, de toename van weesfietsen en de fietsenwrakken.

Na afloop van de sessies (rond 22:00) is er gelegenheid tot napraten onder genot van een hapje en drankje in de hal van het stadsdeelhuis.

Politieke avond Parkeren
dinsdag 12 april 2011, 20.00 uur
Stadsdeelhuis Oost
Voor meer informatie www.oost.amsterdam.nl
Aanmelden voor de sprekershoek: griffie@oost.amsterdam.nl of 020-2535023